Poland

NFZ chce oszczędzać i leczyć raka w domu

NFZ chce, by cz chorych na raka leczyo si w domu. System zaoszczdzi, a pacjenci nie bd musieli rezygnowa z pracy i normalnego ycia.

Zamiast dwudniowego pobytu w szpitalu trzygodzinna wizyta. Zamiast 1,1 tys. z najwyej kilkaset. Chemioterapia w warunkach domowych pozwoli uwolni nawet 250 ek onkologicznych dziennie.

Race zaniedbania

We wsppracy z prof. Lucjanem Wyrwiczem z Kliniki Onkologii i Radioterapii Centrum Onkologii w Warszawie pracujemy nad projektem zarzdzenia w sprawie wprowadzenia chemioterapii jednodniowej z wykorzystaniem jednorazowych urzdze medycznych sucych podawaniu chemioterapii we wlewach cigych w warunkach domowych zapowiada prezes NFZ Adam Niedzielski.

Chodzi o leczenie pacjentw z nowotworami przewodu pokarmowego, ktre dotykaj 25 proc. pacjentw onkologicznych w Polsce. Zamiast dwudniowego pobytu w szpitalu mog normalnie funkcjonowa w domu czy w pracy. Wszystko dziki stosowanej od dziesiciu lat w Centrum Onkologii przy ul. Wawelskiej w Warszawie metodzie wielodobowych wleww chemioterapii przy uyciu pomp elastometrycznych.

Cho taka metoda jest nieopacalna dla szpitala (za hospitalizacj onkologiczn w celu podania chemioterapii otrzymuje 550 z za osobodzie, a zakup przenonego infuzora to zaledwie kilkanacie procent tej kwoty), Centrum inwestuje w komfort pacjenta.

Dziki temu uwalniamy ka onkologiczne, na ktrych moemy pooy pacjentw, ktrzy wymagaj naszej wzmoonej uwagi, np. tych z powikaniami tumaczy prof. Lucjan Wyrwicz. Dodaje, e wikszo chorych przyjmujcych chemioterapi z infuzora nie wymaga staej opieki personelu medycznego, a nawet chorzy, ktrzy z jakich powodw musz jednak przyjmowa chemi w szpitalu, dostaj j za porednictwem infuzora, a nie pomp, co stanowi oszczdno dla szpitala. Pielgniarki mog bowiem zaj si ciej chorymi.

Rozwizanie chwal take pacjenci. Szymon Chrostowski, prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie i jeden z inicjatorw Pakietu Onkologicznego, podkrela, e leczenie w warunkach domowych to nie tylko kwestia wikszego komfortu psychicznego i uniknicia ewentualnych zakae szpitalnych, ale te zmniejszenie stresu.

Z wielu bada wynika, e widok biaego personelu zwiksza stres pacjenta, a ten z kolei moe pogarsza rokowania tumaczy.

A prezes NFZ Adam Niedzielski dodaje, e planowane przez Fundusz rozwizania maj nie tylko poprawi jako ycia pacjentw, ale i przywrci ich na rynek pracy.

W zalenoci od oglnego stanu zdrowia i samopoczucia mog by oni czynni zawodowo mwi prezes NFZ.

To nie koniec

Profesor Wyrwicz szacuje, e chemioterapi t metod moe przyjmowa nawet 500 pacjentw, ktrzy codziennie zajmuj 250 ek szpitalnych w caej Polsce. Uwolnienie miejsc szpitalnych to nie tylko oszczdno pienidzy dla systemu, ale rwnie zapewnienie miejsc dla chorych czekajcych w kolejce.

Pobyty szpitalne s bardzo drogie przez konieczno amortyzacji sprztu oraz zapewnienia gotowoci personelu i jeeli mona z nich zrezygnowa bez zagroenia dla chorego, naley wdraa takie rozwizania zgadza si wiceszef Wielkopolskiego Centrum Onkologii prof. Andrzej Marszaek.