Poland

Nawet najlepsze kwartalne lokaty przynoszą straty

MP Konta bankowe

Fotorzepa, Sawomir Mielnik

Grudniowa inflacja wyniosa 3,4 proc., a specjalici przewiduj, e to nie koniec jej wzrostw. Biorc pod uwag stanowcze decyzje Rady Polityki Pieninej utrzymujcej na rekordowo niskim poziomie stopy procentowe i koszty podatku od zysw kapitaowych, oszczdzajcy nie mog liczy na zysk na lokatach. Nawet na najlepiej paccych depozytach zakadanych na okres kwartau klienci bankw realnie trac.

Z naszego rankingu lokat trzymiesicznych wynika, e minimalna strata dosignie klientw Nest Banku, ktrzy otworz Nest Lokat Witaj. Produkt oferuje 4 proc. zysku wszystkim tym, ktrzy posiadaj status nowego klienta i zao rachunek bankowy. Na konto lokaty mona wpaci od 1 tys. z do 10 tys. z.

!function(e,t,s,i){var n="InfogramEmbeds",o=e.getElementsByTagName("script"),d=o[0],r=/^http:/.test(e.location)?"http:":"https:";if(/^\/{2}/.test(i)&&(i=r+i),window[n]&&window[n].initialized)window[n].process&&window[n].process();else if(!e.getElementById(s)){var a=e.createElement("script");a.async=1,a.id=s,a.src=i,d.parentNode.insertBefore(a,d)}}(document,0,"infogram-async","//e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js");

Idea Bank gwarantuje wypat odsetek sigajcych 76 z (10 tys. z wpaconych na 3 miesice, przy stawce oprocentowania rwnej 3,8 proc. w skali roku). Instytucja nie obliguje klienta do posiadania konta, a dodatkowo daje te moliwo zerwania lokaty w dowolnym momencie, bez utraty odsetek. Na lokat mona przela od 500 z do 20 tys. z.

Nowi klienci mBanku, zakadajc tam ROR maj okazj otworzy Lokat 3,5%. Ofert objte s rodki do kwoty 10 tys. z. Minimalna wpata, to 500 z.

W Getin Banku z aplikacj mobiln na smartfonie mona mie 3 proc. w skali roku na Lokacie Mobilnej. Z Oferty mona skorzysta majc do dyspozycji minimalnie 500 z. Maksymalna wpata nie powinna by wysza ni 10 tys. z.

Podobn ofert, ale z obowizujc nisz stawk, ma u siebie Bank Millennium. Na jego Lokacie Mobilnej klienci maj szans zarobi 2,25 proc. w skali roku. To o okoo 15 z mniej ni w Getin Banku.

2 i mniej procent

W Banku Ochrony rodowiska oraz BNP Paribas wpacony przez klientw kapita na e-Lokat na Plusie i Lokat na Start moe by oprocentowany na poziomie 2 proc. w skali roku. Na depozyt od BNP Paribas mona wpaci od 3 tys. z do 200 tys. z. W BO limity kwotowe s jednak duo nisze i wynosz od 1 tys. z do 20 tys. z. W obu bankach naley prowadzi ROR.

Na wysz pozycj w rankingu przesun si PlusBank z Lokat Nowa Kasa = Wikszy Zysk. Oszczdzajcy zarobi na niej obecnie nie 1,7 proc., a 1,75 proc. w skali roku. Oferta dotyczy osb, ktre posiadaj lub otworz dowolny rachunek osobisty w PlusBanku i na depozyt wpacaj nowe rodki. Grny prg wpat wynosi 200 tys. z. Lokat mona zaoy majc do dyspozycji minimalnie 5 tys. z. Nowe rodki bank wylicza jako nadwyk ponad stan salda na wszystkich rachunkach oszczdnociowych i oszczdnociowo-rozliczeniowych klienta na dzie 22 lipca 2019 r.

Oczko niej przesun si Alior Bank z ofert Lokaty na nowe rodki. Jej oprocentowanie, to 1,7 proc. w skali roku. Na depozyt mona wpaci od 1 tys. z do maksimum 200 tys. z. Saldo nowych rodkw bank wylicza na dzie 10 grudnia 2019 r.

Na Lokacie Plus w Toyota Banku, majc konto i wolne 5 tys. z, mona otrzyma 1,6 proc. w skali roku. Bank nie wyznacza grnych limitw wpat.

Zestawienie dziesitki najwyej oprocentowanych lokat zakadanych na 3 miesice zamyka PKO BP z ofert lokaty na nowe rodki udostpnianej w serwisie internetowym iPKO oraz w aplikacji mobilnej IKO. Oferowana przez bank stawka spada w styczniu z 1,5 proc. do 1,3 proc. w skali roku. Nowe rodki w tym przypadku zdefiniowane zostay jako nadwyka ponad rodki zgromadzone na produktach depozytowych i inwestycyjnych klienta w dniu 18 grudnia 2019 r. Minimalna wpata to 1 tys. z.