Poland

Nadchodzi gorący rok, ale polisy od suszy jeszcze poczekają

Nadchodzi kolejny gorcy rok. Tymczasem polscy naukowcy z resortem rolnictwa szukaj sposobu na caociowe ubezpieczenia caych gospodarstw.

Polscy rolnicy mog ubezpieczy swoje uprawy od rozmaitych rodzajw ryzyka, ale na systemowe uregulowanie podejcia do suszy poczekaj jeszcze co najmniej dwa lata. Termin wyglda na odlegy, ale by moe warto, bo krajowe instytuty badawcze na zlecenie resortu rolnictwa prowadz szeroko zakrojony projekt, w ktrym prbuj znale swoistego witego Graala sposb, by ubezpiecza gospodarstwa caociowo, nie tylko od poszczeglnych ryzyk.

Wreszcie zbadaj problem

Susza drenuje te Skarb Pastwa: w ubiegym roku pomoc dla rolnikw, ktrych uprawy ucierpiay wskutek suszy, kosztowaa podatnikw 710 mln z. Dwa lata temu rzd wyda kosmiczn sum ponad 2 mld z na pokrycie szkd. Przed rokiem ubezpieczyciele pod siln presj rzdu wprowadzili moliwo ubezpieczania si od suszy. Jednak entuzjazm studziy dwa fakty: raz, e byy to pilotae, trway po kilka tygodni i byy skierowane do ograniczonej liczby klientw. A dwa, e rolnicy i tak niechtnie si ubezpieczaj. Badamy moliwo holistycznego ubezpieczenia caych gospodarstw rolnych. Chodzi o to, by stworzy taki produkt ubezpieczeniowy, ktry pozwoli rolnikowi zmniejszy ryzyko zwizane z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Celem jest zagwarantowanie uzyskania dochodw mwi Aleksandra Szelgowska, zastpca dyrektora Departamentu Finansw w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wart 1,5 mln z projekt sfinansowao Narodowe Centrum Bada i Rozwoju, nosi on nazw Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym zarzdzaniu ryzykiem w rolnictwie zorientowanym na zrwnowaenie, wdraanie innowacji i technologii oraz przeciwdziaanie zmianom klimatu". Na zlecenie resortu rolnictwa, prowadz go Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej, Instytut Uprawy, Nawoenia i Gleboznawstwa oraz SGGW i Uniwersytet w Poznaniu. Cel zbada, co motywuje rolnikw do ubezpieczenia si, oraz znale optymalne produkty ubezpieczeniowe i reasekuracyjne. Pierwsze badanie przeprowadziy ju orodki doradztwa rolniczego, pytajc rolnikw w ankietach, ubezpieczeniem ktrych ryzyk bd najbardziej zainteresowani.

Sprawdzamy, co moe zmotywowa producentw rolnych do ubezpieczenia, badamy mechanizmy rzdzce gotowoci rolnikw do zakupu ubezpieczenia, czyli kiedy rolnik stwierdza, e kupujc polis zabezpiecza ryzyko swojej produkcji, a kiedy uznaje, e nie moe bra na siebie caego ryzyka i chce je sprzeda zakadowi ubezpiecze mwi Szelgowska. Gboka analiza potrzeb i moliwoci, a take rozwiza z UE, WTO i OECD, moe zmieni polski rynek ubezpiecze rolnych i zracjonalizowa wydatki publiczne ponoszone na dorywcz pomoc, kredyty klskowe i dotacje na odtwarzanie produkcji rolniczej.

Na razie bez zmian

Tymczasem ubezpieczenia rolne dziaaj po staremu, sprzeda rusza w poowie marca. Ostatnie opady deszczu poprawiy troch sytuacj, ale nie na tyle, eby odwoa ryzyko wystpienia suszy mwi Rafa Makowski, analityk Polskiej Izby Ubezpiecze.

Ostatnie dwa lata byy ekstremalnie suche i eby znik deficyt wd gruntowych, musiaoby solidnie popada. Brana widzi potrzeb zmian nie tylko przepisw, ale te prewencji ryzyka, ktre wymusza szybka zmiana klimatu. Zdaniem PIU priorytetem powinien by rozwj infrastruktury retencji wody, zabiegi agrotechniczne poprawiajce parametry gleby i zwikszanie powierzchni zielonej. Cele te powinno wesprze pastwo.

Football news:

Lampard on 3-0 with Watford: a dry Win at home, three goals scored-Chelsea played very well
Pulisic on 3-0 with Watford: Chelsea needed this win. We are confident that we can get into the top 4
Rebic scored 9 goals for Milan in 11 Serie A matches
Mikel Arteta: getting Arsenal into the Champions League seemed impossible a few weeks ago
Бав Bayern won the gold double in Germany for the 13th time
Neuer provided an assist in the German Cup final with Bayer
Sarri about 4:1 with Torino: Juve had a false sense of security after a couple of goals