Poland

Myślimy o farmach słonecznych

Wywiady

materiay prasowe

Jestem zwolennikiem tego, by na rynku dziaao wielu graczy, bo to tworzy konkurencj i na koniec jest korzystne dla klienta przekonuje Filip Thon, prezes Innogy Polska.

Innogy zostao niedawno wchonite przez niemieck grup E.ON. Czy bdzie si to wizao ze zmianami dla klientw w Polsce?

Obie firmy maj takie same priorytety. Dziki poczeniu stajemy si po prostu wiksi, a dziki temu moemy zaoferowa jeszcze wicej rozwiza naszym klientom. Nie tylko odbiorcom indywidualnym czy biznesowym, ale te chociaby usugi ogrzewania dla wikszych osiedli i wsplnot mieszkaniowych. W tej chwili wsplnie mamy 50 mln klientw w Europie, wic tworzymy niezwykle siln grup. Nie zmieniaj si natomiast obowizujce taryfy na zakup energii. Nie spieszymy si te z rebrandingiem firmy, prawdopodobnie nastpi to dopiero za rok.

Zmiany wacicielskie wrd firm energetycznych obserwujemy te na polskim rynku: Energa wesza do Grupy Orlen, na horyzoncie jest fuzja trzech pozostaych firm: PGE, Tauronu i Enei. To zagroenie dla Innogy?

To zaley od tego, na ile ten nowy, skonsolidowany gracz bdzie elastyczny i jak przyjmie strategi dziaania. Jestem zwolennikiem tego, by na rynku dziaao wielu graczy, bo to gwarantuje zrnicowanie ofert, konkurencj i na koniec jest korzystne dla klienta. Mamy wic pewne obawy, ale kadym ryzykiem mona dobrze zarzdza. Wane, eby zasady regulacji rynku byy jasne dla wszystkich uczestnikw. My jestemy na polskim rynku ju od wielu lat i udaje nam si z sukcesem prowadzi tu dziaalno. Dodam, e konsolidacja uczestnikw rynku znajdujcych si pod kontrol pastwa, ktrej towarzyszy obnienie przejrzystoci rynku hurtowego, nie jest korzystna dla klienta. Dlatego te uwaam, e producentw energii elektrycznej nadal powinna obowizywa zasada sprzeday wyprodukowanej energii poprzez gied.

Jak wyglda w Polsce konkurencja na rynku energii w porwnaniu z innymi europejskimi krajami?

Jako grupa E.ON dziaamy w 15 krajach i widzimy, e wrd klientw biznesowych migracja na innych rynkach jest znacznie wiksza ni w Polsce. Czasami nawet picio-, szeciokrotnie wysza, co ma miejsce w takich krajach jak Holandia czy Niemcy. Natomiast w przypadku gospodarstw domowych w Polsce mamy rynek czciowo regulowany. Innogy nie jest co prawda objte obowizkiem zatwierdzania taryf przez prezesa Urzdu Regulacji Energetyki, ale ostronie podchodzimy do ksztatowania cen. Chcemy pozosta konkurencyjni. Z drugiej strony widzimy bardzo agresywnych sprzedawcw, nachodzcych klientw w ich domach i prowadzcych dziaalno w nie do koca transparentny sposb. Mamy sygnay zwaszcza od starszych osb, ktrzy wracaj do nas, bo nie byy wiadome, e podpisay umow z innym sprzedawc energii. Ale Polska nie jest odosobnionym przypadkiem, podobne praktyki obserwujemy w Niemczech czy w Czechach. My nie prowadzimy takiej sprzeday, bo nie wpisuje si ona w nasze standardy etyczne. Koncentrujemy si na jakoci obsugi klienta i transparentnoci.

Tymczasem trwa repolonizacja energetyki. Czy Innogy dostaje oferty zakupu warszawskiej sieci energetycznej od pastwowych firm?

Kieruj t firm od 11 lat i jak dotd nic nieprzewidywanego w tym temacie si nie wydarzyo. Dla nas najwaniejsza jest przejrzysta wsppraca. Z URE dyskutujemy o wszystkich wanych kwestiach, take o cenach, cho przecie jestemy wyczni z obowizku regulacji taryf. Ja osobicie nie lubi mwi o repolonizacji ani angaowa si w dyskusj polityczn, bo naszej firmy ona nie dotyka. Oczywicie s decyzje, ktre postrzegamy bardziej krytycznie, takie jak np. zamroenie cen energii, ale to dotkno przecie caej brany. Dla nas istotne jest, eby kady uczestnik rynku traktowany by tak samo.

Jakie wic macie plany rozwoju w Polsce?

Skupiamy si na kilku rzeczach. Oprcz sprzeday i dystrybucji naszego gwnego towaru, jakim jest energia elektryczna, oferujemy te nowe rozwizania, a wic fotowoltaik czy ogrzewanie. Zarzdzamy te sieci dystrybucyjn w Warszawie. Wszystkie te elementy chcemy rozwija tak, by byy jeszcze bardziej zorientowane na klienta. Chcemy, by nasza sie bya bezpieczna i niezawodna i pod tym wzgldem jestemy bezkonkurencyjni w skali caego kraju. Przygldamy si biznesowi farm fotowoltaicznych. Zrealizowalimy ju na Wgrzech taki projekt, a teraz mylimy o tym, by sprbowa swoich si take w Polsce. To bardzo prnie rozwijajcy si rynek.

W Polsce trwa boom na przydomowe instalacje fotowoltaiczne. Innogy ma w portfelu firm Foton Technik, ktra zajmuje si tym biznesem. Jak sobie radzi?

Fotowoltaika dobrze wpisuje si w nasz strategi, ktra koncentruje si na rdach odnawialnych. Zakup w 2016 r. spki Foton Technik, sprzedajcej panele soneczne, okaza si znakomit decyzj. Firma ta rocznie montuje 810 tys. takich instalacji i zatrudnia obecnie ju prawie 300 pracownikw. Stawiamy przy tym na wspprac z bankami, ktre pomagaj klientom finansowa zielone inwestycje. Mylimy o tym, by rozwija si jeszcze mocniej w tym kierunku, poszerza nasz ofert. Bardzo interesujco wyglda rynek magazynw energii czy pomp ciepa.

A jak radzi sobie biznes wynajmu aut elektrycznych? W midzyczasie z polskiego rynku wycofao si ju kilka firm.

Ja jestem zadowolony z efektw dziaalnoci Inn ogy go! To nie tylko biznes wynajmu aut, ale te sposb na to, by nasza marka bya widoczna w miecie. Dojcie do rentownoci tego biznesu trwa rzeczywicie duej, ni zakadalimy. Czciowo wpyna na to pandemia koronawirusa, bo w pierwszych tygodniach pandemii liczba wynajmu samochodw spada. Teraz za to wynajem aut jest o 3040 proc. wikszy ni przed pandemi. Od pocztku zakadalimy, e to dugoterminowa inwestycja. Wierzymy, e elektromobilno ma przyszo, jednak monitorujemy rozwj sytuacji na t chwil w duszej perspektywie nie mog zaliczy tej dziaalnoci do naszego gwnego biznesu.

Czy pana zdaniem pandemia moe wywoa trwae zmiany na rynku energii?

Przede wszystkim pandemia spowodowaa spadek zuycia energii elektrycznej w caym kraju. By czas, gdy nasi klienci biznesowi, zwaszcza ci najwiksi, zmniejszyli zuycie prdu nawet o 20 proc. W lipcu i sierpniu sytuacja wygldaa ju o wiele lepiej, ale nadal jest poniej normy. Teraz, gdy gospodarka zostaa ju odmroona, dalej widzimy spadek zapotrzebowania na energi u odbiorcw biznesowych, sigajcy okoo 10 proc. Inaczej jest w gospodarstwach domowych, gdzie obserwujemy zwikszone zuycie prdu. To efekt przeniesienia si wielu osb z biur do pracy w domach. Pandemia wpyna te na du fluktuacj cen energii elektrycznej na rynku hurtowym. Na pocztku kryzysu ceny hurtowe energii wyranie spady, pniej ponownie si podniosy. Na pewno plusem obecnej sytuacji jest przyspieszona digitalizacja brany. Ruch na naszej stronie internetowej zwikszy si w niektrych dniach nawet o 100 proc. Ju okoo 45 proc. klientw korzysta z naszej platformy internetowej, a jedna czwarta uywa e-patnoci. Transformacja cyfrowa dokonaa si szybciej, ni si spodziewalimy. Postrzegam pandemi jako jeden z najszybszych procesw digitalizacyjnych od dekad.

CV

Filip Thon kieruje Innogy Polska od 2008 r., a z koncernem dziaajcym dawniej pod nazw RWE zwizany jest od 2004 r. Obecnie peni te funkcj starszego wiceprezydenta E.ON w obszarze rozwiza dla klientw na Europ rodkow. Zanim zacz prac w Warszawie by wiceprezesem nalecego do grupy czeskiego Transgazu. Uzyska tytu doktora na Politechnice Ostrawskiej.

Football news:

Klopp on the win over Ajax: it wasn't radiant football, but we scored three points
Bayern scored 4+ goals in the 20th match at Flick. He has managed the team for less than a year
Bayern extended their record streak to 12 consecutive wins in the Champions League
Serie A clubs won 3 matches out of 4 in the opening round of The Champions League. Only Inter drew
Miranchuk made his debut for Atalanta, coming on as a substitute in the Champions League game with Midtjylland
Miranchuk scored on his debut for Atalanta, coming on as an 80th-minute substitute
Lukaku has scored 9 consecutive games in European competitions. He has 10 goals in that time