Poland

Mosberg: Niemcy powinni zapłacić Polakom poszkodowanym w obozach

pokaż komentarz

@rgalka: Przepraszam, jakie? Masz na myśli 1,1 mld EUR?

Ile mln Polaków zostało zesłanych do obozów lub musiało niewolniczo pracować? Licząc skromnie 1mln Polaków, to oznacza wypłatę na głowę 1,1k EUR. To [email protected]%@a jakieś żarty.

Z twojego linka "Fundacja wypłaciła poszkodowanym przeszło 4 miliardy 700 milionów PLN[potrzebny przypis], pochodzących z różnych funduszy zagranicznych, przede wszystkim z niemieckiej Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”, Austriackiego Funduszu Pojednania, Pokoju i Współpracy, Funduszu na Rzecz Ofiar Prześladowań Hitlerowskich, Funduszu Londyńskiego Złota oraz Szwajcarskiego Funduszu na rzecz Potrzebujących ofiar Holokaustu (Shoah). " Ilu Polaków było z obozach lub pracowało na wywózce jako niewolnik? Kilka milionów?