Poland

Morawiecki wysyła uchwałę trzech izb SN do TK

Fotorzepa

Premier Mateusz Morawiecki zwrci si do Trybunau Konstytucyjnego o zbadanie zgodnoci z konstytucj oraz oraz ratyfikowanymi umowami midzynarodowymi uchway trzech izb Sdu Najwyszego.

W styczniu poczone izby Sdu Najwyszego wyday uchwa, zgodnie z ktr sdziowie powoani przez now Krajow Rad Sdownictwa nie powinni orzeka. SN stwierdzi, e uchwaa obowizuje od pitku, i w ten sposb uratowa orzeczenia wydane do tej pory przez te skady ktre pozostaj wane. Uchwaa dziaa wic na przyszo i wynika z niej, e jeli sdziowie ci nadal by orzekali, ich wyrokom grozi niewano (w procedurze cywilnej) lub stwierdzenie, e sd by nienaleycie obsadzony (w procedurze karnej).

Jednoczenie SN stwierdzi, e rozwaania te nie dotycz Izby Dyscyplinarnej SN, ktrej orzeczenia od pocztku zostay uznane za niewane.