Poland

Morawiecki kieruje decyzję TSUE do zbadania przez TK

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedzia skierowanie decyzji Europejskiego Trybunau Sprawiedliwoci do Trybunau Konstytucyjnego.

Morawiecki uwaa, e to do kompetencji pastw czonkowskich naley reforma sdownictwa,.

Przypomnijmy, e w rod Trybuna Sprawiedliwoci Unii Europejskiej zadecydowao zamroeniu Izby Dyscyplinarnej Sdu Najwyszego.

-Polska zostaje zobowizana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisw krajowych dotyczcych waciwoci Izby Dyscyplinarnej Sdu Najwyszego w sprawach dyscyplinarnych sdziw - zdecydowa TSUE. Pastwo dostao miesiczny termin na poinformowanie Komisji Europejskiej, co zrobiy dla penego wdroenia dzisiejszej decyzji TSUE.

W wydanym w rod postanowieniu Trybuna odrzuci argumenty Polski dotyczce niedopuszczalnoci zoonego przez Komisj wniosku. Odnoszc si do wasnej waciwoci do zarzdzenia takich rodkw, TSUE podkreli, e chocia organizacja wymiaru sprawiedliwoci w pastwach czonkowskich naley do kompetencji tych ostatnich, to wci przy wykonywaniu tej kompetencji pastwa czonkowskie maj obowizek dotrzymywa zobowiza wynikajcych dla nich z prawa Unii.

- Kade pastwo czonkowskie powinno zatem zapewni, by system rodkw dyscyplinarnych obowizujcy w stosunku do sdziw sdw krajowych nalecych do ustanowionego przez to pastwo systemu rodkw odwoawczych w dziedzinach objtych prawem Unii szanowa zasad niezawisoci sdziowskiej, take poprzez zagwarantowanie, by orzeczenia wydawane w postpowaniach dyscyplinarnych wszczynanych wobec sdziw tych sdw podlegay kontroli organu, ktry sam spenia wymogi nierozerwalnie zwizane ze skuteczn ochron sdow, w tym wymg niezalenoci - wskaza TSUE. Doda, i w tych okolicznociach jest waciwy do zarzdzenia rodkw tymczasowych zmierzajcych do zawieszenia stosowania przepisw dotyczcych kompetencji Izby Dyscyplinarnej w ramach systemu odpowiedzialnoci dyscyplinarnej sdziw.

Football news:

Manchester United denied that Lingard had discussed a move to Milan with Smalling and young
Bayern will not sell Alaba this summer, Tiago can leave for 60-80 million euros
Sky Sports will pay the Premier League clubs all the money for broadcasts in this and next seasons. The deduction of 170 million pounds was moved to the season-21/22
Havertz does not want to move to Bayern this summer. He chooses between Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United and Chelsea
Atalanta bought Pashalic from Chelsea for 15 million euros (Nikolo Skira)
Russia, Germany and Portugal qualify for the Champions League (Bild)
Barcelona will not buy Neymar for 175 million euros and will focus on the transfer of Lautaro