Poland

Mistrzostwa Europy. Srebrna kula Michała Haratyka

Konkurs sta³ na solidnym, europejskim poziomie. Rekord Portugalii ju¿ w drugiej kolejce pobi³ Francisco Belo (21.28 m), który po swojej próbie oszala³ z radoœci, ale ¿yciowy wynik nie da³ mu medalu. 29-latek spada³ w klasyfikacji kolejka po kolejce i zaj¹³ czwarte miejsce. Br¹z zdoby³ Chorwat Filip Mihaljeviæ (21.31 m), dla którego to pierwszy seniorski medal w karierze.

Rekord Szwecji w rywalizacji kulomiotek pobi³a Fanny Rose (19.29 m), ale kilka minut póŸniej po mistrzowsku odpowiedzia³a jej liderka europejskich list Auriol Dongmo (19.34 m). Portugalka nie tylko zdoby³a tytu³, ale zas³u¿y³a tak¿e na brawa dwukrotnego mistrza olimpijskiego Tomasza Majewskiego, który ogl¹da³ jej popis z wysokoœci trybuny prasowej.

Grek Miltiadis Tentoglou mistrzostwo Europy w skoku w dal wywalczy³ dziêki najlepszemu w tym roku wynikowi na œwiecie (8.35 m), a Thobiasowi Montlerowi rekord Szwecji (8.31 m) da³ jedynie srebro. Maraton piêcioboju najlepiej przetrwa³a Belgijka Nafissatou Thiam (4904). Siódme miejsce zajê³a Paulina Ligarska (4484 - rekord ¿yciowy), a dziewi¹ta by³a Adrianna Su³ek (4231).

Furorê robi tej zimy p³otkarz Patryk Dobek, który w biegu na 800 metrów kilka dni temu pokona³ Adama Kszczota, a teraz jego plecy ogl¹da³ mistrz œwiata z Londynu (2017), Francuz Pierre-Ambroise Bosse. Polaków w sobotnich pó³fina³ach pobiegnie na tym dystansie trzech. Awans bez wiêkszych problemów wywalczyli tak¿e Kszczot i Mateusz Borkowski.

Football news:

Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well
Ronald Koeman: This is not Messi's last game for Barca in the Spanish Cup, I hope