logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Poland

Miliony oszczędności na chemioterapii poza szpitalem

NFZ chce, by cz chorych na raka leczyo si w domu. System zaoszczdzi, a pacjenci nie bd musieli rezygnowa z pracy i normalnego ycia.

Zamiast dwudniowego pobytu w szpitalu trzygodzinna wizyta. Zamiast 1,1 tys. z najwyej kilkaset. Chemioterapia w warunkach domowych pozwoli uwolni nawet 250 ek onkologicznych dziennie.

Race zaniedbania

We wsppracy z prof. Lucjanem Wyrwiczem z Kliniki Onkologii i Radioterapii Centrum Onkologii w Warszawie pracujemy nad projektem zarzdzenia w sprawie wprowadzenia chemioterapii jednodniowej z wykorzystaniem jednorazowych urzdze medycznych sucych podawaniu chemioterapii we wlewach cigych w warunkach domowych zapowiada prezes NFZ Adam Niedzielski.

Chodzi o leczenie pacjentw z nowotworami przewodu pokarmowego, ktre dotykaj 25 proc. pacjentw onkologicznych w Polsce. Zamiast dwudniowego pobytu w szpitalu mog normalnie funkcjonowa w domu czy w pracy. Wszystko dziki stosowanej od dziesiciu lat w Centrum Onkologii przy ul. Wawelskiej w Warszawie metodzie wielodobowych wleww chemioterapii przy uyciu pomp elastometrycznych.

Cho taka metoda jest nieopacalna dla szpitala (za hospitalizacj onkologiczn w celu podania chemioterapii otrzymuje 550 z za osobodzie, a zakup przenonego infuzora to zaledwie kilkanacie procent tej kwoty), Centrum inwestuje w komfort pacjenta.

Dziki temu uwalniamy ka onkologiczne, na ktrych moemy pooy pacjentw, ktrzy wymagaj naszej wzmoonej uwagi, np. tych z powikaniami tumaczy prof. Lucjan Wyrwicz. Dodaje, e wikszo chorych przyjmujcych chemioterapi z infuzora nie wymaga staej opieki personelu medycznego, a nawet chorzy, ktrzy z jakich powodw musz jednak przyjmowa chemi w szpitalu, dostaj j za porednictwem infuzora, a nie pomp, co stanowi oszczdno dla szpitala. Pielgniarki mog bowiem zaj si ciej chorymi.

Rozwizanie chwal take pacjenci. Szymon Chrostowski, prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie i jeden z inicjatorw Pakietu Onkologicznego, podkrela, e leczenie w warunkach domowych to nie tylko kwestia wikszego komfortu psychicznego i uniknicia ewentualnych zakae szpitalnych, ale te zmniejszenie stresu.

Z wielu bada wynika, e widok biaego personelu zwiksza stres pacjenta, a ten z kolei moe pogarsza rokowania tumaczy.

A prezes NFZ Adam Niedzielski dodaje, e planowane przez Fundusz rozwizania maj nie tylko poprawi jako ycia pacjentw, ale i przywrci ich na rynek pracy.

W zalenoci od oglnego stanu zdrowia i samopoczucia mog by oni czynni zawodowo mwi prezes NFZ.

To nie koniec

Profesor Wyrwicz szacuje, e chemioterapi t metod moe przyjmowa nawet 500 pacjentw, ktrzy codziennie zajmuj 250 ek szpitalnych w caej Polsce. Uwolnienie miejsc szpitalnych to nie tylko oszczdno pienidzy dla systemu, ale rwnie zapewnienie miejsc dla chorych czekajcych w kolejce.

Pobyty szpitalne s bardzo drogie przez konieczno amortyzacji sprztu oraz zapewnienia gotowoci personelu i jeeli mona z nich zrezygnowa bez zagroenia dla chorego, naley wdraa takie rozwizania zgadza si wiceszef Wielkopolskiego Centrum Onkologii prof. Andrzej Marszaek.

Themes
ICO