Poland

Mieszkaniówka chce prefabrykacji

Analizy Rzeczpospolitej

Deweloperzy budujcy dla Kowalskich" jeszcze wol cegy, ale popyt zgaszaj inwestorzy z szeroko rozumianego rynku najmu instytucjonalnego.

Zakadw produkujcych betonowe prefabrykaty dla budownictwa mieszkaniowego nie brakuje, jednak gros wyrobw trafia na eksport, bo rodzimi deweloperzy wci wol tradycyjne technologie. Rynkowi pionierzy prefabrykacji przekonuj jednak, e zmiana podejcia to kwestia czasu.

Liczc nominalnie, budowa zprefabrykatw niekoniecznie oznacza nisze nakady na inwestycje, ale przewag dajc si przeliczy na pienidze jest szybszy czas realizacji iwiksza powierzchnia uytkowa.

Kompletne systemy

Notowany na giedzie Pekabex sprzedaje wPolsce elementy stosowane wbudownictwie komercyjnym iinfrastrukturalnym, ajeli chodzi omieszkaniwk, rynkiem zbytu jest Szwecja, ktra odbiera prefabrykaty na budow okoo 1 tys. lokali rocznie. Dziki otwarciu na pocztku roku pitej fabryki, moce spki wzrosy do 3 tys. mieszka rocznie. Pekabex powoa wasn spk dewelopersk, by ywym przykadem zachci bran do technologii.

Rzeczpospolita

Przeszkod wupowszechnieniu si prefabrykatw jest chyba gwnie brak kompetencji udeweloperw. Jako pierwsi na rynku mamy katalog standardowych rozwiza dla budownictwa mieszkaniowego. Oswajanie si ztechnologi jeszcze troch potrwa mwi Beata aczek, wiceprezes Pekabeksu.

Zainteresowanie prefabrykacj zgaszaj za to inwestorzy zinnych czci rynku mieszkaniowego. To inwestorzy, ktrym zaley na szybkim czasie realizacji, by nieruchomoci mogy zacz pracowa. Wtym roku Pekabex zawar ju umow na budow osiedla wramach Mieszkanie+ wToruniu, kontrakt zMiejskim Budownictwem Mieszkaniowym we Wocawku, wszed te jako wykonawca iwspinwestor wprojekt budownictwa dla seniorw pod Gdyni.

Niezalenie od tego spka bdzie rozwija wasne inwestycje deweloperskie: wJzefosawiu, Warszawie ina Helu.

Na prefabrykaty postawi take giedowy HM Inwest. Deweloper w2018 r. kupi zakad wSochaczewie, wci jeszcze produkujcy gwnie na rynek szwedzki, iwdwa lata potroi jego moce oraz stworzy system budowy mieszka. Zoylimy wnioski opozwolenia na budow inwestycji na okoo 500 mieszka, ktre rusz na pocztku 2021 r. Projektujemy rwnie wnaszym systemie Student Hotel wWarszawie. Wszystkie te inwestycje zostan zrealizowane wtechnologii moduowej prefabrykacji, co da wymierne korzyci caej grupie, adla fabryki oznacza bdzie zabezpieczenie okoo 35 proc. portfela zamwie na lata 20212023 mwi Piotr Hofman, prezes HM Inwestu. Biorc pod uwag widoczne zarwno zainteresowanie inwestorw prywatnych, jak ipublicznych, jestemy przekonani, e ju wprzyszym roku zobaczymy wPolsce coraz wicej nowoczesnych realizacji zwykorzystaniem prefabrykatw dodaje.

HM Inwest rwnie stawia na wspprac przy programie Mieszkanie+, na pocztku 2022 r. ma ruszy zakad prefabrykacji budowany wjoint venture zAgencj Rozwoju Przemysu. Szacunkowe moce to 4 tys. lokali rocznie.

HRE Investments te chce rozwija wasne projekty mieszkaniowe, opierajc si na prefabrykatach pomoe wtym zakup zakadu wBydgoszczy.

Realizujemy dwa projekty mieszkaniowe, opierajc si na prefabrykatach, wplanach s ju kolejne. Istotne jest to, e technologia umoliwia dostarczanie na rynek bardzo szybko duej liczby lokali, arynek mieszkaniowy wPolsce jest nadal bardzo chonny mwi Micha Sapota, prezes HRE Investments. Firma bdzie inwestowa wrozwj mocy, by rocznie budowa nawet kilka tysicy mieszka.

Zbyt powtarzalne

Wasne zakady maj te tacy giedowi deweloperzy, jak Inpro iDekpol.

Produkujemy prefabrykowane stropy, ktre s powszechnie stosowane przez deweloperw na trjmiejskim rynku, rok temu wprowadzilimy do oferty ciany, ktre nie wymagaj ju prac wykoczeniowych. Wnajbliszych latach winwestycjach Grupy Inpro ta technologia bdzie sukcesywnie wprowadzana. Mamy nadziej, e nasze realizacje bd wizytwk dla innych deweloperw mwi Maciej Jczmyk, prezes InBetu. Brana budowlana wPolsce generalnie jest konserwatywna itrzeba duo pracy, by innowacje znalazy powszechne zastosowanie. Wdugim terminie udzia prefabrykacji bdzie na pewno rs, deweloperzy musz si oswoi ztechnologi przekonuje.

Paulina Kocenko-Merks, prezes nalecego do Dekpolu BetPrefu, zaznacza, e na rynku mieszkaniowym to nie cena zawsze jest najwaniejsza, akoncepcja architektoniczna ispenienie potrzeb indywidualnych klientw.

Kompletny system prefabrykacji pozwala na optymalizacj kosztow. Im wiksza powtarzalno, tym wiksza korzy zarwno dla inwestora, jak idostawcy. Projektanci jednak nie przepadaj za powtarzalnoci. Trudnoci wstworzeniu takiego systemu jest dopasowanie si do oczekiwa klientw iosignicie synergii midzy cen aatrakcyjnoci produkowanego typu mieszka. Im atrakcyjniejszy projekt, tym atwiejszy wsprzeday mwi Kocenko-Merks.

Football news:

Bartomeu and his Directors can resign tomorrow if the vote of no confidence is not postponed
Luka Modric: would Exchange the Golden ball for Croatia winning the world Cup
We've taken apart Bale's Golf skills with the pros. It seems that Gareth trains 15 hours a week
Alli was not included in Tottenham's bid for the match against Burnley, although he is not injured
ISCO: Zidane changes me in the 50-60th minute or even at half-time, and releases me in the 80th
Pirlo on Ronaldo's optimal position: Start from the left inside and move to the center. He can play alongside Morata or Dybala
Mikhail Butovsky is probably the best doctor in our sport. A serious conversation about rudeness to doctors, salaries and leaving CSKA and Spartak