Poland

MFW: prognozy mniej pesymistyczne niż zakładano

Dane gospodarcze

Bloomberg

Prognozy wiatowej gospodarki nie s tak ponure jak zakadano 3 miesice wczeniej stwierdzi rzecznik MFW powoujc si na lepsze dane z Chin i z krajw rozwinitych gospodarczo. W strefie euro te jest poprawa uwaa agencja S&P

Gerry Rice powiedzia jednak dziennikarzom, e generalna prognoza dla wiata jest nadal trudna do ustalenia na skutek pandemii i wpywu wielu innych czynnikw. Sytuacja pozostaje w dalszym cigu niepewna w wielu krajach rozwijajcych si i w dokonujcych przemian, innych ni Chiny. MFW jest rwnie zaniepokojony rosncym poziomem zaduenia.

MFW opublikuje 13 padziernika najnowsz prognoz gospodarki wiatowej World Economic Outlook, w czerwcu obniy kolejny raz prognoz dla 2020 r., zakadajc spadek o 4,9 proc. z 3 proc. przewidywanych w kwietniu. Rice nie poda teraz nowych liczb, ale stwierdzi, e najnowsze dane z Chin i z krajw rozwinitych s lepsze od oczekiwanych. Napywajce dane sugeruj, e ta prognoza moe by mniej okropna ni w czasie uaktualniania poprzedniej 24 czerwca, cz wiatowej gospodarki zaczyna wychodzi z zakrtu cytuje go Reuter.

S rwnie oznaki, e wiatowy handel zaczyna powoli odradza si po powszechnych ograniczeniach w przemieszczaniu si majcych zahamowa rozchodzenie si wirusa. Chc jednak podkreli, e zagroenie jeszcze nie mino, prognoza jest nadal trudna do ustalenia zwaszcza dla wielu wschodzcych rynkw i krajw rozwijajcych si, poza Chinami powiedzia Rice. Wiele z tych krajw odczuwa w dalszym cigu saby popyt wewntrzny, mniejszy popyt w eksporcie, malejce przekazy pienine i spadek turystyki.

W strefie euro te poprawa

Agencja ratingowa S&P skorygowaa w gr przewidywania wzrostu w strefie euro w tym roku i w nastpnym z podkreleniem, e unia walutowa zacza obowizywa w trudnym okresie, z wieloma niepewnociami. Agencja przewiduje spadek w tym roku o 7,4 proc. PKB wobec wczeniej 7,8 proc. i wzrost o 6,1 proc. w 2021 r. po wczeniej 5,1 proc. Po szybkim przyspieszeniu dziaalnoci latem dane wskazuj na utrzymywanie si oywienia, cho w nieco sabszym rytmie" stwierdza komunikat S&P Global Ratings.

S&P przewiduje take szczyt 9,1 proc. bezrobocia w 2021 r., bo kryzys sanitarny pozbawi pracy 5 mln ludzi. Obecnie trudno polega na uruchomieniu stopniowego wycofywania wsparcia przez wadze publiczne z jednoczesnym wdraaniem europejskiego wsparcia budetowego. Pynne rodki, zachowanie si i popyt gospodarstw domowych bd mie zasadnicze znaczenie dla pomylnego przejcia tego okresu przez gospodark europejsk" uwaa agencja.

Spadek PKB Hiszpanii mniejszy ni przewidywano

Gospodarka Hiszpanii zmalaa w II kwartale o 17,8 proc. wobec I kwartau i o 21,5 proc, w ujciu rocznym poda urzd statystyczny INE, ktry w lipcu zakada odpowiednio minus 18,5 i minus 22,1 proc. Wydatki publiczne zmalay o 0,3 proc., gospodarstwa domowe zmniejszyy wydatki o 20,4 proc., firmy inwestycje o 22,1 proc., a eksport towarw i usug zanotowa spadek o 33,4 proc. Handel detaliczny, hotele i restauracje wypady jeszcze gorzej z braku turystw, spadek tych sektorw wynis 39,6 proc. Jedynym sektorem, ktry poprawi si, o 3,6 proc., byo rolnictwo. Minister gospodarki, Nadia Calvio powiedziaa kilka dni temu na podstawie najnowszych danych, e w III kwartale nastpia czciowa poprawa, gospodarka powinna wzrosn o 10 proc.

Football news:

Zidane on ISCO's words: it's ambition. Everyone wants to play
Bartomeu about VAR: In the match against Real Madrid, a non-existent penalty was awarded. We need fair football
Ian Wright: it's a Pity Ozil isn't playing, but Arteta's tenacity is admired
Josep Bartomeu: it was Important to start a new era for Barca with Messi. The Interests of the club are above all
Spider-man is a Barcelona fan. Tom Holland photographed in a Catalan t-shirt
Neymar made the world team of 5 players. There is no goalkeeper in it
Zidane on Barca's reaction after Classico: Real Madrid are focused on their goals. I don't mind talking