Poland

Mediolan ogranicza liczbę miejsc, w których można palić

Mediolan

AFP

Od wtorku w Mediolanie zakazane jest palenie w odleg³oœci mniejszej ni¿ 10 metrów od innych osób na przystankach autobusowych i tramwajowych, a tak¿e w miejskich parkach, na terenach zielonych, obiektach sportowych i rekreacyjnych, placach zabaw, stadionach i cmentarzach - informuje BBC.

Granelli doda³, ¿e pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 pokaza³a, ¿e "zdrowie mieszkañców miasta jest kruche", a ich p³uca s¹ atakowane przez nowego wirusa. Dlatego - jak mówi³ - dbanie o zdrowy uk³ad oddechowy mieszkañców miasta sta³o siê priorytetem jego w³adz.

- Mediolan nie mo¿e tego nie zrobiæ - stwierdzi³.

Football news:

Laporta on being elected president of Barca: The club must once again be happy and economically sustainable
Liverpool have not won at Anfield in 8 consecutive league games for the first time since 1952
Pioli about Milan: We are proud that we have a young team, but we need stability
Laporta became president of Barcelona again. Under him, the club took 6 trophies in 2009
Mourinho on 4-1 with Palace: Good week. At half-time, he said he was happy to concede a goal, the players thought I was crazy
Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar