Poland

Marta Lempart z zakazem wejścia do parlamentu

Fotorzepa, Jerzy Dudek

Jedna z liderek Strajku Kobiet, Marta Lempart, otrzyma³a roczny zakaz wstêpu do Sejmu i Senatu. Pismo w tej sprawie wystosowa³ komendant Stra¿y Marsza³kowskiej

Skan pisma komendanta zamieœci³ w mediach spo³ecznoœciowych senator KO Bogdan Klich.

Nadkomisarz Micha³ Sadoñ informuje w piœmie, ¿e zakaz wstêpu Lempart "na tereny i do budynków pozostaj¹cych w zarz¹dzie  Kancelarii Sejmu oraz wjazdu na te tereny" ma obowi¹zywaæ od dziœ do 23 listopada 2021 roku.

Jako powód Sadoñ podaje, ¿e Marta Lempart uczestniczy³a - wraz z grup¹ osób - w "wy³amaniu metalowej bramy" oraz "wdar³a siê" na tereny sejmowe, co "spowodowa³o zagro¿enie bezpieczeñstwa budynków Sejmu i Senatu oraz osób tam przebywaj¹cych".

Football news:

Kepa conceded 8 goals in 6 matches of the season for Chelsea
Musa could move to West Brom before the end of the season. Medical check-up-on Wednesday (Daily Mail)
Fikayo Tomori: Maldini, the best defender in history, called me and I knew I wanted to play in Milan
Benitez will not return to Chelsea if Lampard leaves, and will not take charge of Newcastle until the change of ownership
Arthur scored for Juventus for the first time. He is playing his 19th game for the club
Chelsea fans supported Lampard with the We Believe in Frank banner. Then. Now. Always
Real Madrid DIRECTOR Butragueno: Everyone knows what Zidane means to us. Rumors appear when there are no wins