Poland

Marco Giampaolo zastąpi Jerzego Brzęczka?

Robert Lewandowski

Fotorzepa, Piotr Nowak

Marco Giampaolo, trener zwolniony w³aœnie przez Torino, by³y szkoleniowiec Sampdorii i Milanu jest - wed³ug w³oskiego dziennikarza Matteo Pedrosiego, cytowanego przez Onet - powa¿nym kandydatem na selekcjonera reprezentacji. PZPN mia³ ju¿ - jak podaje Pedrosi - kontaktowaæ siê z by³ym klubowym trenerem Karola Linetty'ego.

Jerzy Brzêczek 18 stycznia po dwóch i pó³ roku przesta³ byæ selekcjonerem reprezentacji Polski. Brzêczek mia³ zostaæ zwolniony decyzj¹ Zbigniewa Boñka - przypomina Onet.

Wœród kandydatów do zast¹pienia Brzêczka wymieniano m.in. niemieckiego trenera Ralfa Rangnicka (o tym, ¿e jest zainteresowany prowadzeniem Polski informowa³ Onet), a tak¿e Avrama Granta, Nenada Bjelicê, Luciano Spalettiego, Larsa Lagerbacka i polskich szkoleniowców - Macieja Skor¿ê i Czes³awa Michniewicza.

Zdaniem Pedrosiego najwiêksze szanse ma jednak Giampaolo, który od poniedzia³ku nie jest ju¿ trenerem Torino.

"Polska federacja pi³karska skontaktowa³a siê z Marco Giampaolo. By³y trener Torino FC jest na krótkiej liœcie kandydatów po zwolnieniu Jerzego Brzêczka - napisa³ Pedrosi twierdz¹c, ¿e jest to "potwierdzona" informacja.

Football news:

Andrea Pirlo: Juventus have everything to pass Porto, but we will not underestimate it
Pep about the championship: City need 6-7 wins. The opponents need to win everything and wait for our failures
UEFA suspended the referee of the PSG - Istanbul match until the end of the season for inappropriate behavior. The UEFA Control, Ethics and Disciplinary Committee (CEDB) has decided to sanction the referees who worked at the Champions League match between PSG and Istanbul on December 8
The Liverpool management considers the question of Klopp's resignation absurd. He retains full support
Jurgen Klopp: Liverpool will benefit from the Champions League, I hope. Let's go through Leipzig - we can become more confident
Laporta meets with Koeman and Barcelona players
Go pick cotton. Lille midfielder Renato Sanches was subjected to racist abuse in the French Cup match against Gazelek Ajaccio