Poland

Ludzie na całym świecie są przygotowani na recesję

AFP

Najwikszymi pesymistami s Meksykanie, najwicej optymistw jest w Arabii Saudyjskiej i Emiratach. Polacy znaleli si na 7 miejscu wrd 26 ankietowanych pastw.

Chocia epidemia koronawirusa nadal trwa na caym wiecie, wiele oczu zwraca si nerwowo na er po COVID. Wydatki rzdowe zagodziy skutki choroby, ale kraje odnotowuj ogromne deficyty w celu finansowania programw urlopowych i zdrowia publicznego. Na przykad w Wielkiej Brytanii deficyt budetowy osignie 300 miliardw funtw do koca roku finansowego - dwa razy wicej ni w najgorszym roku kryzysu finansowego.

Przez osiem tygodni w ramach badania YouGov, ledzcego oywienie gospodarcze, pytano ludzi w 26 krajach i regionach o ich sytuacj gospodarcz i perspektywy. Recesja lub depresja to najbardziej oczekiwane skutki koronawirusa na caym wiecie. Pesymizm gospodarczy jest najwikszy w Meksyku i Hongkongu, gdzie 75 proc. ludzi uwaa, e gospodarka bdzie w depresji lub recesji za 12 miesicy. Ta liczba w Hongkongu wyranie kontrastuje z opiniami z pozostaej czci Chin, gdzie tak samo mwi tylko 30 proc. ankietowanych - to drugi najniszy wynik dla wszystkich rynkw objtych badaniem.

Podobnie ponuro oceniaj swoje perspektywy gospodarcze Francuzi - sdzi tak 74 proc. badanych. Najmniej pesymistycznym krajem jest Wietnam, gdzie tylko 24 proc. spodziewa si recesji lub depresji. Wikszo Wietnamczykw (56 proc.) spodziewa si, e gospodarka pozostanie stabilna przez nastpny rok.

Wietnam przetrwa wybuch koronawirusa znacznie lepiej ni wikszo krajw, a nasze szersze dane dotyczce ledzenia koronawirusa pokazuj bardzo wysoki poziom szczcia narodowego w porwnaniu z innymi krajami i znacznie wiksze zaufanie do dziaa rzdu.

Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska rwnie maj niski poziom pesymizmu, wynoszcy po 33 proc., co plasuje je na trzecim i czwartym miejscu od dou.

Stany Zjednoczone rwnie zaliczaj si do krajw, w ktrych obawy s najmniejsze: 47proc. daje sme miejsce od koca. W rzeczywistoci jedna czwarta Amerykanw (20 proc.) uwaa, e za rok od teraz gospodarka bdzie si rozwija - trzecie miejsce po 27 proc. w obu krajach Bliskiego Wschodu.

Kryzys koronawirusa odcisn pitno rwnie na finansach gospodarstw domowych na caym wiecie. Odsetek osb twierdzcych, e ich sytuacja finansowa pogorszya si, waha si od 10 proc. w Danii do 58 proc. w Meksyku. Spord 26 badanych krajw tylko w szeciu najczciej odpowiadano, e dochody si zmniejszyy. Oprcz Meksyku s to Indie (50 proc.), Filipiny (51 proc.), Tajlandia (47 proc.), Zjednoczone Emiraty Arabskie (42 proc.) i Indonezja (44 proc.). Tak opini wyrazio 37 proc. Polakw. Wzrost zauwayo jedynie 6 proc.

Football news:

Bayern midfielder kuizans will be examined in Leeds today, the transfer amount is 20 million euros
Bayern can sign Lemar from Atletico
Kolasinac will move to Bayer from Arsenal for 11 million euros + bonuses (Fabrizio Romano)
Dyer called the toilet the best player of the match between Tottenham and Chelsea
Ferencvaros will play in the Champions League group for the first time since 1995. This is the longest break between the first and second appearances
Jose Mourinho: what happened to Dyer is not normal, he was dehydrated. If the League management doesn't care about the players, I don't
Jose went berserk twice during the match with Chelsea: ran over Lampard and ran to look for Dyer - he rushed to the toilet right during the game