Poland

Los Angeles: Do świąt może zabraknąć łóżek w szpitalach

W hrabstwie Los Angeles w ci¹gu doby wykryto rekordowe 6 124 zaka¿eñ koronawirusem - to najwiêkszy wzrost liczby zaka¿eñ w tym hrabstwie od pocz¹tku epidemii.

- Los Angeles jest na bardzo niebezpiecznej œcie¿ce - powiedzia³ burmistrz miasta, Eric Garcetti na konferencji prasowej dodaj¹c, ¿e w hrabstwie do koñca roku mo¿e zostaæ wykrytych nawet milion zaka¿eñ koronawirusem.

W ci¹gu zaledwie tygodnia liczba hospitalizacji z powodu COVID-19 na terenie hrabstwa wzros³a o ponad 50 procent - wylicza³ Garcetti.

- W tym tempie, w naszych szpitalach nie bêdzie ¿adnych wolnych miejsc do œwi¹t Bo¿ego Narodzenia - doda³ burmistrz.

Football news:

Conte on 2-1 with Milan: Before the winning goal, the result was unfair. Their goalkeeper is the best player of the match
Mikel Arteta: Arsenal did everything right, but they lost. Wins give confidence
Nicolo Barella: We proved that we are stronger than Milan
Go do your voodoo shit, you little ass. Ibrahimovic-Lukaku during the Cup match
Pioli on the defeat by Inter: The only difference was the relegation. There could be any result in equal teams
UEFA has no plans to abandon the Euro in 12 cities. Other options are undesirable
Eriksen scored for Inter for the first time in almost six months - Milan in the Cup in the 97th minute from a free kick