Poland

Ligi zagraniczne. Nudne derby Londynu

Tottenham zremisowa³ bezbramkowo na wyjeŸdzie z Chelsea i wci¹¿ jest liderem w Anglii. Gol Jana Bednarka w meczu z Manchesterem United.

Hit weekendu w Premier League rozczarowa³. Obie dru¿yny odda³y ³¹cznie tylko cztery celne strza³y, obie przed³u¿y³y seriê spotkañ bez pora¿ki. Tottenham za tydzieñ zmierzy siê z Arsenalem, a Chelsea z Leeds.

Polskie bramki na angielskich boiskach to zawsze du¿e wydarzenie. Tym bardziej w meczu z takim rywalem jak Manchester United. Jan Bednarek da³ Southampton prowadzenie, do przerwy jego dru¿yna wygrywa³a 2:0, ale trener Czerwonych Diab³ów Ole Gunnar Solskjaer wyj¹³ asa z rêkawa, pos³a³ na boisko Edinsona Cavaniego i Urugwajczyk zosta³ bohaterem (asysta i dwa gole). United zwyciê¿yli 3:2.

To trzecie trafienie Bednarka w Premier League. Pierwsz¹ bramkê w Bundeslidze zdoby³ w pi¹tek 19-letni Bartosz Bia³ek. By³a tak niecodzienna jak ca³y mecz Wolfsburga z Werderem (5:3).

Polski napastnik rozegra³ kontratak z Brazylijczykiem Joao Victorem, nastêpnie zosta³ przewrócony przez rywala, jednak nie protestowa³, tylko wsta³, pobieg³ w pole karne i zakoñczy³ kontratak swojego zespo³u, ustalaj¹c wynik kilkanaœcie minut po wejœciu na boisko. Ten wieczór móg³ byæ dla niego jeszcze lepszy, ale pierwszego gola sêdzia mu nie uzna³.

Wolfsburg wci¹¿ nie poniós³ pora¿ki w lidze, awansowa³ na pi¹te miejsce w tabeli, a nazywany przez Niemców "mini-Lewandowskim" Bia³ek dostanie pewnie jeszcze niejedn¹ szansê, by pokazaæ swoje umiejêtnoœci. Mo¿e nawet w zaplanowanym na 16 grudnia spotkaniu z Bayernem.

Mistrzowie Niemiec tydzieñ temu tylko zremisowali u siebie z Werderem, w sobotê musieli goniæ te¿ wynik w Stuttgarcie (3:1). Znów pomóg³ Kingsley Coman, doprowadzaj¹c do wyrównania, a póŸniej asystuj¹c przy ³adnym trafieniu Roberta Lewandowskiego zza pola karnego.

Bayern pozosta³ liderem Bundesligi, ale to zwyciêstwo okupi³ kolejnymi urazami. Problemy dotknê³y a¿ czterech zawodników: Lucasa Hernandeza, Jerome'a Boatenga, Corentina Tolisso i Javiego Martineza. - Gramy ca³y czas, pi³karze s¹ przemêczeni, ale nie ma co narzekaæ, bo wszyscy, którzy wystêpuj¹ w pucharach, mierz¹ siê z podobnymi problemami - mówi trener Hansi Flick.

Bawarczycy s¹ w o tyle komfortowej sytuacji, ¿e zagwarantowali ju¿ sobie awans do 1/8 fina³u Champions League. I to z pierwszego miejsca w grupie. Mog¹ wiêc skupiæ siê na Bundeslidze.

Bart³omiejowi Dr¹gowskiemu nie uda³o siê zatrzymaæ Milanu. Lider w³oskiej Serie A pokona³ Fiorentinê 2:0, ale polski bramkarz pokaza³ siê z dobrej strony - obroni³ jeden z dwóch rzutów karnych wykonywanych przez Francka Kessiego.

Football news:

George Weah: Ronaldo is not the best in the world, but he worked insanely hard to become one. He deserves everything he has achieved
Chelsea have confirmed the loan of Tomori to Milan. It was reported that he can be bought for 28 million euros
Mbappe would like to play at Real Madrid or Liverpool. He is thinking a lot about his future at PSG
Raul is the only Real Madrid candidate in the event of Zidane's resignation (As)
Solskjaer on Klopp's criticism of Manchester United's defensive football: We attacked when we got the ball
Mourinho on Liverpool's 68 games without defeat at home: There are records that are almost impossible to break. They have achieved amazing results
Lampard to a reporter: You write about games with bias. Objectivity would be a good start for you