Poland

Ligi zagraniczne. Na kłopoty Sergio Ramos

Kapitan Realu poprowadzi³ dru¿ynê do zwyciêstwa 3:1 nad Barcelon¹ i odebra³ nagrodê dla pi³karza meczu. W Niemczech hat trick Roberta Lewandowskiego.

Lata lec¹, zmieniaj¹ siê trenerzy Realu, a Sergio Ramos wci¹¿ jest liderem zespo³u. Trzyma w ryzach defensywê, œwietnie czuje siê pod bramk¹ rywali i sprytnie wykorzystuje ich b³êdy.

Po sobotnim El Clasico to sytuacja z jego udzia³em analizowana jest najczêœciej. Pó³ godziny przed koñcem meczu, przy stanie 1:1, Ramos przewróci³ siê w taki sposób, by sêdzia nie w¹tpi³, ¿e powinien podyktowaæ karnego. Do³o¿y³ sporo od siebie, ale by³ poci¹gany za koszulkê przez Clementa Lengleta, wiêc po obejrzeniu powtórki arbiter wskaza³ na 11. metr, a Ramos pewnym strza³em da³ Realowi prowadzenie.

To by³ prze³omowy moment meczu, dlatego w hiszpañskich mediach od¿y³y oskar¿enia, ¿e sêdziowie sprzyjaj¹ Królewskim. Dowodem na to ma byæ fakt, ¿e w pierwszej po³owie nie podyktowano karnego dla Barcelony, gdy Casemiro powali³ na ziemiê Leo Messiego. Zwolennicy teorii o ci¹gniêciu Realu za uszy zyskali kolejne argumenty, ale co istotniejsze, wszyscy dostaliœmy potwierdzenie, ¿e El Clasico wci¹¿ wzbudza emocje.

Kontrowersji nie brakowa³o tak¿e w angielskim szlagierze. Manchester United zremisowa³ 0:0 z Chelsea. Sêdziowie nie zareagowali, kiedy obroñca gospodarzy Harry Maguire sprowadzi³ do parteru Cesara Azpilicuetê. £ukasz Fabiañski uratowa³ West Ham przed pora¿k¹ z Manchesterem City (1:1).

Robert Lewandowski pobi³ kolejny rekord w Niemczech. Nikt nie zdoby³ dziesiêciu goli w pierwszych piêciu kolejkach Bundesligi. As Bayernu zawdziêcza to hat trickowi w meczu z Eintrachtem (5:0). Zosta³ te¿ najlepszym polskim strzelcem w ligach zagranicznych. Z 246 trafieniami wyprzedzi³ Krzysztofa Warzychê, który w latach 1989–2004 gra³ w Panathinaikosie Ateny.

Football news:

Ex-President of Barca Laporta will take part in the new elections
Antonio Cabrini: Maradona would still be alive if he played for Juventus. The love of Naples was strong but unhealthy
Ferguson on Rashford's charity: Fiction for a young man. He should give me some advice
A Preston player who twice touched an opponent's genitals was disqualified for 3 matches for aggressive behavior
Atalanta Director: everything is fine with Miranchuk, there are no symptoms of coronavirus
Kovid mocks the Latvian championship: the team got only 8 people (but still did not finish the match)
Gerard Pique: We all hope that Messi will stay at Barca