Poland

Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych: Gorzki smak Porto

Fotorzepa, Piotr Nowak

£om¿a VIVE Kielce zremisowa³a w szóstej kolejce Ligi Mistrzów z FC Porto Sofarma 32:32. Podopieczni Ta³anta Dujszebajewa utrzymali prowadzenie w grupie.

Wyjazd do Portugalii nigdy nie jest ³atw¹ wypraw¹. Mistrzowie Polski w poprzednim sezonie przegrali na wyjeŸdzie z FC Porto 30:33, a dwa lata temu prowadzona przez Piotra Przybeckiego reprezentacja Polski straci³a tam szanse na awans do fina³ów mistrzostw œwiata. Teraz pad³ remis, który nie przynosi ani satysfakcji, ani wstydu.

Kielczanie wywieŸli punkt z trudnego terenu, choæ z powodu kontuzji nie móg³ zagraæ lewy rozgrywaj¹cy W³adys³aw Kulesz. Trener Dujszebajew dzieñ przed meczem straci³ te¿ swojego asystenta Krzysztofa Lijewskiego, który dozna³ kontuzji miêœnia dwug³owego. Doœwiadczony zawodnik usiad³ na ³awce, ale nie móg³ dawaæ zmian do obrony Alexowi Dujszebajewowi.
Mecz by³ wyrównany, a g³ówn¹ rolê w ataku £om¿y VIVE gra³ Igor Karaciæ. Nieobecnoœæ Kulesza sprawi³a, ¿e wiêcej czasu na boisku spêdzili Tomasz Gêbala i Szymon Siæko, a cztery bramki zdoby³ najskuteczniejszy Polak - Arkadiusz Moryto.

Bohaterem móg³ byæ bramkarz gospodarzy Alfredo Quintana, który w ostatniej minucie obroni³ rzuty Sigvaldiego Gudjonssona i Dujszebajewa, ale Portugalczycy nie strzelili zwyciêskiego gola.

FC Porto kontynuuje dobr¹ passê, bo wczeœniej zremisowa³o z Vardarem Skopje. £om¿a VIVE prowadzi w grupie. Ma punkt przewagi nad SG Flensburgiem-Handewitt, który rozegra³ jeden mecz mniej.

Football news:

Koeman on 4:0 with Dynamo Kyiv: Today was the Barcelona we want to see
Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season
Holand has scored 15 goals in the Champions League the fastest. 7 games better than the record