Poland

Liga Mistrzów. Paryż uciekł znad przepaści

PSG pokona³o 3:1 Manchester United i wci¹¿ liczy siê w grze o awans. Borussia Dortmund w 1/8 fina³u. Cztery gole Oliviera Giroud.

Wychodz¹c na murawê Old Trafford, pary¿anie znali ju¿ wynik drugiego meczu w swojej grupie. Wiedzieli, ¿e po szalonej wymianie ciosów RB Lipsk wygra³ w Stambule z Basaksehirem 4:3, strzelaj¹c decyduj¹cego gola w doliczonym czasie, i odskoczy³ na trzy punkty.

Mistrzowie Francji nie mieli wyjœcia, musieli zaatakowaæ i ju¿ po szeœciu minutach objêli prowadzenie po bramce Neymara. Kamery co chwilê pokazywa³y Edinsona Cavaniego, najlepszego strzelca PSG, dla którego w Pary¿u zabrak³o miejsca i który odradza siê w Manchesterze. Urugwajczyk mia³ swoje szanse, próbowa³ przelobowaæ Keylora Navasa, ale trafi³ w poprzeczkê. Thomas Tuchel nie ukrywa³ jednak, ¿e bardziej obawia siê Marcusa Rashforda. M³ody Anglik regularnie nêka jego zespó³ i to on po pó³ godzinie gry wyrówna³, zmuszaj¹c rywali do wiêkszego wysi³ku.

PSG uciek³o spod topora, bo ma nie tylko Neymara i Kyliana Mbappe, ale równie¿ bior¹cego w wa¿nych momentach odpowiedzialnoœæ na w³asne barki Marquinhosa. Brazylijczyk po zamieszaniu w polu karnym z bliska pokona³ Davida de Geê, a chwilê póŸniej sêdzia zbyt pochopnie wyrzuci³ z boiska Freda i z gospodarzy usz³o powietrze. W doliczonym czasie piêkny kontratak PSG zakoñczy³ Neymar.

Teraz to pary¿anie s¹ w najbardziej komfortowej sytuacji. Za tydzieñ podejm¹ u siebie Basaksehir i jeœli wygraj¹, awansuj¹ bez ogl¹dania siê na przeciwników. Manchester jedzie do Lipska i nie mo¿e przegraæ.

Wydarzeniem wieczoru by³y te¿ cztery gole Oliviera Giroud, które da³y Chelsea nie tylko zwyciêstwo w Sewilli, ale i zagwarantowa³y rozstawienie przed losowaniem 1/8 fina³u.

W pierwszym meczu Ligi Mistrzów prowadzonym przez kobietê, pani¹ Stephanie Frappart, pewny awansu Juventus rozbi³ 3:0 Dynamo Kijów, a jednym z bohaterów by³ popisuj¹cy siê œwietnymi interwencjami Wojciech Szczêsny.

W œrodê do grona uczestników 1/8 fina³u do³¹czy³a Borussia Dortmund. Wystarczy³ jej remis z Lazio. W fazie pucharowej pozosta³o siedem wolnych miejsc.

Liga Mistrzów - 5. kolejka

Grupa F

Grupa G

Grupa H
Basaksehir - RB Lipsk 3:4 (I. Kahveci 45+3, 72 i 85 - Y. Poulsen 26, N. Mukiele 43, D. Olmo 66, A. Soerloth 90+2)

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7