Poland

Liga Mistrzów. Koronawirus nie zatrzymał Bayernu

Jeszcze kilka godzin przed meczem w Monachium nie by³o wiadomo, czy pi³karze wyjd¹ wieczorem na murawê. Zamieszanie mia³o zwi¹zek z wykryciem Covid-19 u Serge'a Gnabry'ego. W œrodê rano przeprowadzono kolejne testy w Bayernie. Wszystkie da³y wynik negatywny. Mo¿na by³o wiêc graæ.

Gnabry jest wa¿n¹ postaci¹ w zespole Hansiego Flicka, ale mistrzowie Niemiec maj¹ na tyle mocn¹ ekipê, ¿e gdy ktoœ wypadnie, sprawy w swoje rêce bior¹ inni. W œrodê g³ówna rola przypad³a Kingsleyowi Comanowi. Bohater fina³u w Lizbonie zdoby³ dwie bramki, przy trzeciej (Leona Goretzki) asystowa³ i w poczuciu dobrze spe³nionego obowi¹zku zszed³ z boiska. Dziesiêæ minut póŸniej murawê opuœci³ te¿ Robert Lewandowski. Niezadowolony, bo pi³ka po jego strza³ach nie chcia³a wpaœæ do siatki. Mo¿e uda siê za tydzieñ w Moskwie.

Bayern pojedzie na spotkanie z Lokomotiwem, który w œrodê wywióz³ punkt z Salzburga (2:2) dziêki bramce debiutuj¹cego w Champions League Witalija Lisakowicza. Udzia³ przy niej mia³ Grzegorz Krychowiak. Gra³ te¿ Maciej Rybus.

Do niespodzianki dosz³o w Madrycie. Real przegra³ z Szachtarem 2:3. To jego pierwsza domowa pora¿ka z klubem z Ukrainy.

Szachtar przylecia³ do Hiszpanii mocno os³abiony przez koronawirusa i kontuzje, trener Luis Castro mówi³, ¿e po³owa jego zawodników ma si³y na 25 minut gry, ale to Królewscy wygl¹dali w pierwszej po³owie, jakby dopad³a ich jakaœ choroba.

Do przerwy przegrywali ju¿ 0:3, po powrocie na murawê rzucili siê do odrabiania strat, ale szczêœliwego zakoñczenia nie by³o. W doliczonym czasie wyrówna³ Federico Valverde, ale po analizie VAR sêdzia gola anulowa³ (pi³ka otar³a siê jeszcze o nogê stoj¹cego na spalonym Viniciusa) i Real zosta³ bez punktów.

Liga Mistrzów - 1. kolejka

Grupa A

Grupa B

Inter - Borussia Moenchengladbach 2:2 (R. Lukaku 49 i 90 - R. Bensebaini 63-z karnego, J. Hofmann 84)

Grupa C

Grupa D

Football news:

Pirlo about 2:1 with Ferencvaros: I expected more, but it was a difficult game against a closed opponent
Napoli has not paid salaries since July. The club plans to pay off its debts in December (RAI)
Schalke terminated the contract with Ibisevic and suspended Bentaleb and Harit
Bielsa, flick, Klopp, Lopetegui and Zidane are the contenders for the best coach of the year award
Messi, Ronaldo, Lewandowski, Ramos, de Bruyne and 4 Liverpool players are among the contenders for the best
Zlatan about getting the Swedish Golden ball: I Plan to win it in 50 years
Anton Ferdinand was racially abused in comments to a post about a documentary about racism and Terry