Poland

Lider Republikanów w Senacie: Znów poparłbym Trumpa

Mitch McConnell

AFP

Lider mniejszoœci w Senacie, polityk Partii Republikañskiej Mitch McConnell, oœwiadczy³ w czwartek, ¿e popar³by by³ego prezydenta Donalda Trumpa, gdyby ten zdoby³ nominacjê Partii Republikañskiej w prawyborach prezydenckich w 2024 roku.

Republikanin z Kentucky, który w czasie prezydentury Trumpa by³ jego bliskim sojusznikiem, ale zacz¹³ siê dystansowaæ od by³ego prezydenta w ostatnich miesi¹cach jego prezydentury, gdy ten zacz¹³ podwa¿aæ wynik wyborów prezydenckich z 3 listopada 2020 roku w rozmowie z Fox News stwierdzi³ jednoczeœnie, ¿e "wiele jeszcze siê wydarzy" od teraz do nastêpnych wyborów prezydenckich.

McConnell podkreœli³, ¿e zna co najmniej czterech cz³onków Partii Republikañskiej, którzy zamierzaj¹ ubiegaæ siê o prezydenck¹ nominacjê. - Plus gubernatorzy i inni - doda³.

- To powinien byæ otwarty wyœcig - podkreœli³.

Dopytywany jednak, czy popar³by Trumpa, gdyby ten wywalczy³ nominacjê prezydenck¹, McConnell odpar³: "Zdecydowanie".

McConnell w czasie drugiego procesu Donalda Trumpa w Senacie zag³osowa³ przeciwko impeachmentowi, a potem wyg³osi³ przemówienie, w którym potêpi³ by³ego prezydenta uznaj¹c go "moralnie odpowiedzialnym" za zamieszki, do jakich dosz³o 6 stycznia na Kapitolu, gdy t³um zwolenników Trumpa wtargn¹³ do budynku Kongresu.

W ostatnich dniach senator Mitt Romney, wp³ywowy polityk Partii Republikañskiej i przeciwnik polityczny Trumpa stwierdzi³, ¿e Trump wywalczy³by nominacjê prezydenck¹ swojej partii, gdyby wystartowa³ w prawyborach przed wyborami w 2024 roku.

Football news:

Pochettino on Mbappe: I will fight as hard as I can to keep him. PSG wants to keep both him and Neymar
Coach of Slavia pro ban Kudely: He was punished without having proof. I can't believe it. This precedent will play a huge role in the future
Barcelona offered Messi a contract with a salary less than now. It will grow when the crisis passes (RAC1)
Meet the chief of Leipzig: he was involved in athletics, worked at Puma and was an agent of Rangnik
Solskjaer on the Champions League semi-finalists: When you see how well Manchester United played against them, you know that we are not a million miles behind
Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like