Poland

Liczba zgonów chorych na COVID w Polsce przekroczyła 15 tys.

AFP

Liczba zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 wykrytych w Polsce wzros³a do 941 112, liczba zgonów osób zaka¿onych - do 15 568 *** 7 listopada resort zdrowia poinformowa³ o 27 875 przypadkach koronawirusa wykrytych w ci¹gu doby - to dobowy rekord *** 24 listopada MZ poinformowa³o o zgonie w ci¹gu doby 674 chorych na COVID-19 - to najwiêksza liczba zgonów osób zaka¿onych koronawirusem w ci¹gu doby od pocz¹tku epidemii *** Od 28 listopada w Polsce bêd¹ dzia³aæ - w najwy¿szym re¿imie sanitarnym - galerie handlowe *** Stacjonarne nauczanie w polskich szko³ach nie wróci do 18 stycznia *** Restauracje i si³ownie pozostan¹ zamkniête do 27 grudnia *** Na ca³ym œwiecie wykryto ponad 60,1 mln zaka¿eñ koronawirusem *** Liczba zgonów pacjentów z Covid-19 przekroczy³a 1,4 mln osób.

Football news:

Til Schweiger's company made a sugar documentary about Schweinsteiger: not a single acute topic and no Lama at all
Zidane on Jovic: It's hard to play in Real life. There is a lot of competition here, but it's not the coach's fault
Messi suspended for 2 matches for hitting Athletic player on the head
Cesar Aspilicueta: We are Chelsea, the club always wants to fight for all the trophies
Pep Guardiola: Man City will not sign anyone in the winter
Ronaldo's smile was like a sarcastic grimace of surrender. Tacchinardi on 0:2 with Inter
Klopp on Alisson: My God, what a goalkeeper! Needed him at 2 points Manchester United