Poland

Liczba zakażonych w szpitalach najniższa od 30 października

Liczba zaka¿onych koronawirusem pacjentów wymagaj¹cych respiratorów przebywaj¹cych w polskich szpitalach spad³a do 1 628 - poda³o Ministerstwo Zdrowia. Kwarantann¹ objêto niemal 183 tys. osób.

Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia mówi¹, ¿e z powodu zaka¿enia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 hospitalizowanych w Polsce s¹ 16 083 osoby. Od czwartku liczba pacjentów spad³a o 167. Ostatni raz mniej chorych na COVID-19 w szpitalach by³o 30 paŸdziernika (15 444).

Dla osób zaka¿onych koronawirusem pozosta³o 15 438 wolnych ³ó¿ek.

Czytaj tak¿e: Ho³ownia: Ludzie dostaj¹ bia³ej gor¹czki. Trudno siê dziwiæ

Obecnie 1 628 osób - o dwie mniej ni¿ dzieñ wczeœniej - wymaga respiratora. W ci¹gu doby liczba osób wymagaj¹cych respiratorów spad³a o 0,12 proc.

Dla pacjentów z COVID-19 pozosta³o 1 321 wolnych respiratorów.

Czytaj tak¿e: Dworczyk: Jeszcze w tym roku zapanujemy nad wirusem

Od 23 paŸdziernika Ministerstwo Zdrowia informuje, ile ³ó¿ek i respiratorów jest w polskim systemie ochrony zdrowia dla pacjentów z COVID-19. Jak przekazano w pi¹tek, obecnie zasoby te wynosz¹ 31 521 ³ó¿ek i 2 949 respiratorów.

Liczba osób objêtych kwarantann¹ spad³a w ci¹gu doby o 1 470 - do 182 899.

Liczba ozdrowieñców wzros³a w ci¹gu doby o 8 827 - do 1 164 650.

Football news:

Benfica offers Diego Costa a 2-year contract with a salary of 3 million euros per year
Thierry Henry: Pep is obsessed with tactics. He sees and wants to change so many things that it can be a problem
Cavani is close to an agreement with Boca Juniors. He wants to leave Manchester United in the summer
There are only 6 coaches in the world with a positive balance against Pep. The leader of the rating-Sulscher
Ancelotti on 0:2 with Chelsea: Everton are not at their level. They were better and deserved to win
Lazio women's coach about Italy: Our society is homophobic and racist
Lingard has scored 4 goals in 6 Premier League appearances for West Ham. In Manchester United, he scored 4 goals in the previous 38 matches