Poland

Liczba ozdrowieńców w Polsce przekroczyła 1,2 mln

£ó¿ko szpitalne z respiratorem

Fotorzepa, Piotr Guzik

Liczba zaka¿onych koronawirusem pacjentów wymagaj¹cych respiratorów przebywaj¹cych w polskich szpitalach spad³a do 1 569 - poda³o Ministerstwo Zdrowia. W szpitalach w Polsce pi¹ty dzieñ z rzêdu jest mniej ni¿ 16 tys. zaka¿onych koronawirusem.

Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia mówi¹, ¿e z powodu zaka¿enia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 hospitalizowanych w Polsce s¹ 15 324 osoby. Od wtorku liczba pacjentów spad³a o 343. 

Dla osób zaka¿onych koronawirusem pozosta³y 15 413 wolne ³ó¿ka.

Czytaj tak¿e: Ho³ownia: Ludzie dostaj¹ bia³ej gor¹czki. Trudno siê dziwiæ

Obecnie 1 569 osób - o 13 mniej ni¿ dzieñ wczeœniej - wymaga respiratora. W ci¹gu doby liczba osób wymagaj¹cych respiratorów spad³a o 0,82 proc.

Dla pacjentów z COVID-19 pozosta³o 1 320 wolnych respiratorów.

Czytaj tak¿e: Dworczyk: Jeszcze w tym roku zapanujemy nad wirusem

Od 23 paŸdziernika Ministerstwo Zdrowia informuje, ile ³ó¿ek i respiratorów jest w polskim systemie ochrony zdrowia dla pacjentów z COVID-19. Jak przekazano w œrodê, obecnie zasoby te wynosz¹ 30 737 ³ó¿ka i 2 889 respiratorów. Obie te liczby s¹ wy¿sze ni¿ dzieñ wczeœniej.

Liczba osób objêtych kwarantann¹ wzros³a w ci¹gu doby o 2 351 - do 184 982.

Liczba ozdrowieñców wzros³a w ci¹gu doby o 10 325 - do 1 207 359.

Football news:

Three Barca players under the age of 19 have scored in La Liga this season. This is a tournament record
Mbappe has scored 7 goals in his last 4 matches
Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before