Poland

Liczba chorych na COVID pod respiratorami spadła o ponad 100

Liczba pacjentów hospitalizowanych po zaka¿eniu koronawirusem spad³a do poziomu najni¿szego od 28 paŸdziernika - wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. O 6,76 proc. spad³¹ liczba pacjentów z COVID-19 wymagaj¹cych respiratorów.

Najnowsze dane resortu zdrowia mówi¹, ¿e z powodu zaka¿enia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 hospitalizowanych w Polsce jest 14 614 osób. Od czwartku liczba pacjentów spad³a o 314. Ostatni raz liczba pacjentów by³a ni¿sza 28 paŸdziernika.

Dla osób zaka¿onych koronawirusem pozosta³o 15 638 wolnych ³ó¿ek.

Czytaj tak¿e: Minister zdrowia nie zamierza podaæ siê do dymisji

Obecnie 1 489 osób - o 108 mniej ni¿ dzieñ wczeœniej - wymaga respiratora. W ci¹gu doby liczba osób wymagaj¹cych respiratorów spad³a o 6,76 proc.

Dla pacjentów z COVID-19 pozosta³o 1 365 wolnych respiratorów.

Czytaj tak¿e: Polska kupuje szczepionki przeciw COVID dla ponad 40 mln osób

Od 23 paŸdziernika Ministerstwo Zdrowia informuje, ile ³ó¿ek i respiratorów jest w polskim systemie ochrony zdrowia dla pacjentów z COVID-19. Jak przekazano w czwartek, obecnie zasoby te wynosz¹ 30 252 ³ó¿ka i 2 854 respiratory.

W porównaniu ze stanem sprzed 24 godzin, w naszym kraju liczba osób objêtych kwarantann¹ z uwagi na koronawirusa spad³a o 3 831 i wynosi 181 698 W ujêciu siedmiodniowym wzrost wynosi 1,1 tys.

Czytaj tak¿e: Niedzielski: Martwi nas du¿a liczba zgonów ca³y czas

Liczba ozdrowieñców wzros³a w ci¹gu doby o 8 802 - do poziomu 1 213 012.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7