Poland

Lasy bez polis. Ale klęska jak w Australii nam nie grozi

Ubezpieczenia

Poary lasw ju od kilku miesicy nkaj Australi. Spono wicej drzew, ni ronie we wszystkich polskich lasach

AFP

Znakomita wikszo lasw w Polsce nie jest ubezpieczona. Koszty byyby ogromne. Nie znaczy to jednak, e lasy nie s chronione zapewniaj lenicy.

Lasy zajmuj 29,6 proc. ldowej powierzchni Polski w sumie ok. 9,3 mln ha. 7,2 mln ha lasw zarzdzaj w imieniu Skarbu Pastwa Lasy Pastwowe. Powoli, lecz stale, ronie udzia lasw prywatnych. To ju blisko 20 proc. oglnej powierzchni lasw.

Ani Lasy Pastwowe, ani parki narodowe czy gminy posiadajce lasy komunalne, a take, wedug naszej wiedzy, prywatni waciciele nie ubezpieczaj lasw jako takich mwi Krzysztof Trbski z zespou ds. mediw w Lasach Pastwowych, gwny specjalista Suby Lenej. Powodem jest przede wszystkim brak odpowiedniej oferty ubezpieczycieli dodaje. I tumaczy, e jej zbudowanie byoby bardzo trudne. W przypadku Lasw Pastwowych mamy do czynienia z ogromnym obszarem. Co wicej, zarzdzane przez nas lasy s wsplnym narodowym dobrem i s dostpne dla kadego. atwo sobie wyobrazi, co to oznacza, patrzc z punktu widzenia ubezpieczyciela majcego wyceni ryzyka, np. poarowe. Blisko 40 proc. poarw na gruntach Lasw Pastwowych to wynik celowych podpale, a oglnie w ponad 90 proc. przypadkw jest to wina czowieka wylicza Trbski. Trudno sobie wyobrazi ubezpieczyciela, ktry byby w stanie przej finansow odpowiedzialno za najrniejsze ryzyka w tych warunkach i przy tak wielkich obszarach, a przy tym wyceniby koszt asekuracji w granicach rozsdnych ekonomicznie dla klienta dodaje. Jak tumaczy, ubezpieczenia lasw cho to wci nisza na wiecie istniej. Rozwijaj si tam, gdzie w strukturze wasnoci lasw dominuje sektor prywatny: due koncerny lene lub wielu posiadaczy maych fragmentw lasu, dla ktrych atwiej opracowa polis. Tak jest w Szwecji i w Finlandii.

Trudno byoby wskaza kraj, w ktrym lasy administrowane przez pastwo lub wyspecjalizowane agendy s w peni ubezpieczane w zwizku z poarami. Rozmiar potencjalnych szkd sprawia, e koszt polisy przekraczaby moliwoci finansowe ubezpieczajcego potwierdza Marcin Tarczyski, meneder do spraw komunikacji i analiz w Polskiej Izbie Ubezpiecze. Nie znaczy to jednak, e lasy w Polsce, w kadym razie ta ogromna wikszo w zarzdzie Lasw Pastwowych, s pozbawione ochrony uspokaja Trbski. Cay model prawno-ekonomiczny zorganizowania Lasw Pastwowych jest pomylany tak, by same si finansoway, bez korzystania bezporednio z pienidzy podatnikw, dysponujc przy tym odpowiednimi rezerwami finansowymi, by mc zapobiega rnym zagroeniom dla lasw oraz usuwa ich skutki dodaje.

Przekonuje, e to same Lasy Pastwowe s swoistym ubezpieczycielem lasw, ktrymi zarzdzaj. Co roku przeznaczaj z wasnych rodkw ponad 300 mln z na ochron lasw przed zagroeniami. Na ochron przed poarami idzie z tego ponad 100 mln z wylicza.

Lasy Pastwowe maj m.in. 666 wie obserwacyjnych, ktre pokrywaj swoim zasigiem niemal wszystko ich w zarzdzie, do tego sie punktw alarmowych, blisko 400 lekkich samochodw patrolowo-ganiczych, okoo 11 tys. punktw czerpania wody i tysice kilometrw utrzymywanych w lasach pasw przeciwpoarowych. Do tego jako jedyna suba lena w UE LP czarteruj flot samolotw i migowcw patrolowych oraz ganiczych.

To si sprawdza przekonuje Krzysztof Trbski. Wylicza, e tylko w 2019 r. w caej Polsce wybucho blisko 9,2 tys. poarw lasw. To najwicej w UE po Hiszpanii i Portugalii. O prawie jedn czwart wicej ni rok wczeniej i ponad dwukrotnie wicej ni w 2017 r. Ale cho Lasy Pastwowe zarzdzaj trzema czwartymi polskich lasw, na gruntach w ich zarzdzie wybucha tylko co trzeci z wszystkich poarw lasw w kraju. Co wane, co roku w LP utrzymujemy przecitn powierzchni poaru lasu w granicach 0,20,3 ha, co oznacza, e s one szybko wykrywane i gaszone, zanim zd si rozprzestrzeni mwi Krzysztof Trbski.