Poland

"Kto byłby przeciwnikiem? Przecież nie nasze żony i córki" Żołnierz o wizji wo..

pokaż komentarz

@torquemadek: naprawdę miło jest dyskutować z kimś kto ma minimalną wiedzę o kwestii w której się wypowiada

dyskusja z Tobą nie jest przyjemnością

Regulamin Ogólny Sił Zbrojnych RP


23. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, podwładny może wystąpić o wydanie rozkazu na piśmie, zwłaszcza gdy dotyczy on zadania do wykonania w specyficznych warunkach lub w sposób odmienny od ogólnie przyjętych za- sad. Rozkazodawca ma obowiązek sporządzić rozkaz na piśmie, a podwładny rozkaz wykonać. W sytuacji, gdy skutkiem rozkazu będzie popełnienie prze- stępstwa, podwładny ma prawo odmówić wykonania rozkazu.

28. Żołnierz, który wykonując rozkaz wiedział lub godził się na to, że popeł- nia przestępstwo, ponosi odpowiedzialność karną. Odpowiedzialność karną po- nosi również ten, kto taki rozkaz wydał. Ustalenie to obowiązuje niezależnie od treści punktów 23 i 25, których wymowę należy pojmować jako działanie miesz- czące się w granicach prawa.

nie trzeba być wojsku żeby się orientować w temacie

Football news:

Jota has 8 goals in his last 8 games for Liverpool
Powerful cyber attack on Manchester United: hackers blackmail, and the state threatens a fine (up to 18 million) for leaking data about fans
We want to get to know you better - please complete this questionnaire and tell us what other sports media you read!
Pavel Zanozin: At Utkin and Maslachenko was a bit of a strained relationship. Vasya became the editor-in-chief of NTV-Plus, there was jealousy
Messi, de Jong and Busquets - in Barcelona's bid for the match against Osasuna
Klopp on Wijnaldum: I want him to stay. But nothing has been decided yet, everything is possible
I didn't see the greatness of Maradona at all. But I can't stop thinking about it