Poland

Kronika zapowiedzianego upadku

Gdyby odci grnictwo w Polsce od aranowanego przez pastwo wsparcia, upadoby niemal natychmiast. Nie ma co liczy, e to przejciowy kryzys: moe by tylko gorzej.

Ceny wgla w europejskich portach s dzi o przeszo poow nisze ni przy bramach polskich kopalni, ceny surowca ze wschodu s na zblionym do nich poziomie. Tymczasem tona wgla z polskich kopalni kosztuje w przyblieniu okoo 600 zotych.

Ta droyzna nie wzia si z przypadku. Jest efektem politycznego zamysu pod hasem obrona polskiego grnictwa". W gabinetach politycznych postanowiono udowodni, e rodzime kopalnie s dochodowe.

Szkopu w tym, e polskie zoa wgla staj si coraz trudniej dostpne co podnosi koszty i zwiksza ryzyko dla schodzcych pod ziemi grnikw. Dotyczy to w szczeglnoci matecznika polskiego grnictwa lska. eby dobra si w bezpieczny sposb do gbszych zasobw, naleaoby poczyni kosztowne inwestycje, co dodatkowo obcia bilans kopalni i, rzecz jasna, przekada si na ceny. A inwestowanie po to, eby sprzedawa jeszcze droej, to ju absurd pierwszej wody.

Trudno si zatem dziwi, e w 2018 r. Polsk zalao prawie 20 mln ton wgla zagranicznego. Nawet pastwowe koncerny energetyczne zobligowane pformalnie przez nieistniejcy ju resort energii do kosztownych zakupw w polskich kopalniach dyskretnie dokupuj wgiel z zagranicy. Tymczasem na przykopalnianych zwaach w Polsce zapasy rosn. Bdne koo si zamyka.

Nie istnieje scenariusz, w ktrym polski wgiel mgby sta si realnie rentownym biznesem. Mona pomstowa na Bruksel i jej zielony ad, ale surowca mamy coraz mniej, coraz gorszej jakoci i coraz gbiej. Z czysto politycznych powodw prbuje si tworzy iluzj, e Polska wglem stoi, a dziki zmylnej polityce mona jeszcze unikn stoczenia si w przepa. Nie mona.