Poland

Kraśnik może być strefą wolną od 5G

Fotorzepa/ Jakub Mikulski

Radni Kranika w gosowaniu poparli uchwa w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Koalicja Polska Wolna od 5G, wyraajcej sprzeciw wobec "wprowadzenia standardu 5G bez wczeniejszego zbadania wpywu tej technologii na zdrowie mieszkacw". Przedstawiciel UKE ocenia, e w sprawie 5G radni zostali wprowadzeni w bd.

Petycja wpyna do urzdu miasta w drugiej poowie marca. Jak informuje portal krasnik.naszemiasto.pl, kraniccy radni zajli si spraw we wtorek. Tego samego dnia gosowali te nad uchwa uchylajc uchwa "ws. przyjcia stanowiska dot. powstrzymania ideologii LGBT przez wsplnot samorzdow".

Dowiedz si wicej: "Strefa wolna od LGBT" albo fundusze norweskie - radni Kranika zadecydowali ws. kontrowersyjnej uchway

Uchwaa ws. LGBT nie zostaa uniewaniona - odpowiedni wniosek poparo 9 radnych, przeciw byo 11. Zgodnie z zapowiedzi MSZ Norwegii, Kranik nie bdzie mg liczy na rodki z tzw. Funduszy Norweskich.

Rozpatrywana na tym samym posiedzeniu rady petycja Stowarzyszenia Koalicja Polska Wolna od 5G dotyczy "ochrony zdrowia mieszkacw gminy przed coraz wiksz ekspozycj na sztuczne pole elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie czstotliwoci".

Autorzy pisma wnosili, by Rada Kranika w uchwale wyrazia negatywne stanowisko wobec "wielokrotnego zwikszenia od 1 stycznia 2020 r. dopuszczalnego poziomu ekspozycji mieszkacw na pole elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego", a take "wprowadzenia standardu 5G bez wczeniejszego zbadania wpywu tej technologii na zdrowie mieszkacw i dziaanie implantw oraz bez wdroenia waciwego systemu monitoringu natenia PEM w rodowisku".

Petycja dotyczya take placwek edukacyjnych. Zawieraa wniosek o zlecenie zdemontowania sieci Wi-Fi w szkoach, wystpienie o wprowadzenie wobec uczniw nakazu przeczania telefonw w tryb samolotowy i zakazu korzystania z telefonw na przerwach, poza wanymi przypadkami.

Jak poda portal krasnik.naszemiasto.pl, uchwaa zostaa podjta, a radni uznali petycj za zasugujc na uwzgldnienie. "Za" gosowao 9 osb, 6 byo "przeciw", 3 wstrzymay si od gosu.

P.o. rzecznik prasowy Urzdu Komunikacji Elektronicznej Witold Tomaszewski zwracajc si na Twitterze do radnych Kranika oceni, e na posiedzeniu w sprawie 5G zostali oni wprowadzeni w bd. Zadeklarowa gotowo przyjechania na posiedzenie Rady "wraz z pastwowymi ekspertami".

Football news:

Manchester United can invite Tuchel. The coach of PSG is Interested
Napoli stadium renamed in honor of Maradona
The 2021 club world Cup will be held in Japan at the end of the year. 7 teams will play in it
De Bruyne - best attacking midfielder of 2020, Kimmich-Central, mane-winger (ESPN)
Ze Luiz was named the best player of Lokomotiv in November
Zidane has four sons - all football players. How are they doing?
Ronaldo is the best Serie A player in November. He scored 5 goals in 3 matches