Poland

Kraft mistrzem świata na dużej skoczni. Polacy bez medali

Stefan Kraft prowadzi³ ju¿ po pierwszej serii. Najwiêksze nadzieje na medal z polskiej ekipy mia³ Piotr ¯y³a, mistrz œwiata ze skoczni normalnej. Od podium dzieli³o ¯y³ê 3,3 pkt., do prowadz¹cego Austriaka traci³ 9,4 pkt.

W drugiej serii ¯y³a skoczy³ najdalej w ca³ym konkursie - 137 metrów, jednak z powodu bardzo dobrych warunków pogodowych odjêto mu 17,8 pkt. Ostatecznie konkurs ukoñczy³ na czwartym miejscu.

Na odleg³ych miejscach rywalizacjê ukoñczyli pozostali Polacy. Dawid Kubacki by³ 15., Kamil Stoch 19., a Andrzej Stêka³a 21.

Dla Stefana Krafta jest to trzeci indywidualny z³oty medal mistrzostw œwiata. Wczeœniej dwa razy wygrywa³ konkursy w Lahti w 2017 roku.

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well