Poland

„Koronawirus pokazał ludziom, że nie są panami świata”

Covid-19

Adobe Stock

Skala pandemii by³a do przewidzenia. Liczba ofiar w Polsce mog³a byæ mniejsza. A ludzie – w tym politycy – mogli byæ bardziej odpowiedzialni – profesor Marcin Czech, by³y wiceminister zdrowia, epidemiolog, a tak¿e ozdrowieniec podsumowuje 12 miesiêcy z COVID-19.

Od tamtego dnia zaka¿enie wykryto u kolejnych 1 750 659 osób, zmar³o 44 649. Pandemia przyczyni³a siê de facto do œmierci wiêkszej liczby osób. Szacunki mówi¹ o ok. 60-70 tys. „dodatkowych” zgonów w Polsce w 2020 roku.

Profesor M. Czech odniós³ siê równie¿ do akcji szczepieñ. – Jeœli EMA zaakceptuje stosowanie rosyjskiej szczepionki Sputnik V, pierwszy nadstawiê ramiê – deklaruje by³y wiceminister zdrowia.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored