Poland

Koronawirus namieszał na światowym rynku węgla

ENERGIA Surowce i paliwa

Adobe Stock

Najwiksze zawirowania odczuwaj producenci czarnego paliwa w Azji i w Ameryce. W Polsce rosn zapasy surowca, ale ceny znaczco nie spadaj.

Szalejca pandemia spowodowaa w marcu tpnicie cen wgla na najwaniejszych rynkach azjatyckich i afrykaskich, a nawet skutkowaa zamkniciem caych terminali wglowych wynika z opracowania katowickiego oddziau Agencji Rozwoju Przemysu (ARP). Z powodu m.in. spadajcego zapotrzebowania na energi w wyjtkowo trudnej sytuacji znalaz si cay sektor wglowy w USA. Agencja Moodys spodziewa si w amerykaskim przemyle wglowym fali bankructw.

Wahania cen widoczne byy te w europejskich portach. Wedug GlobalCoal w ostatnim tygodniu lutego cena wgla energetycznego spada tam do niespena 46 dolarw za ton, czyli o 12 proc. wobec stawek obowizujcych na pocztku stycznia tego roku. Jak podaje ARP, w ostatnim tygodniu marca cena wzrosa do 50,70 dolara, co byo zwizane m.in. ze zwikszon konsumpcj surowca w Niemczech i ograniczeniem dostaw z Kolumbii.

Jednak w kolejnych miesicach analitycy spodziewaj si dalszych spadkw cen wgla dla elektrowni na wiatowych rynkach. Skoro taniej inne paliwa energetyczne, to w lad za tym tanie bdzie te wgiel argumentuje ukasz Prokopiuk, analityk DM BO.

Adobe Stock

Kiepskie perspektywy kreli on take przed wglem koksowym, uywanym do produkcji koksu i stali. Ceny tego surowca ju teraz tpny do 130 dolarw za ton, cho jeszcze miesic wczeniej wynosiy ok. 150 dolarw. Duo zalee bdzie od kondycji przemysu stalowego w kolejnych miesicach, w tym po ustaniu pandemii. Niestety, wiele wskazuje na to, e kondycja tej brany bdzie bardzo saba kwituje.

Spadek cen wgla koksowego mocno odczuje najwikszy polski producent tego surowca Jastrzbska Spka Wglowa. Kontrolowana przez Skarb Pastwa firma ogosia ju wystpienie siy wyszej w relacjach z kontrahentami.

Natomiast ceny wgla energetycznego na polskim rynku ksztatowane s przede wszystkim lokalnie. Oznacza to, e obowizujce na wiecie stawki nawet te w europejskim portach nie wpywaj od razu na poziom cen realizowanych przez polskie kopalnie. W lutym rednia cena tego surowca dla krajowych elektrowni sigaa 261,84 z/t, co w przeliczeniu na warunki europejskich portw stanowio rwnowarto 76,56 dol./t. Ceny byy wic zdecydowanie wysze ni w Europie. Ma to jednak swoje konsekwencje w postaci relatywnie wysokich hurtowych cen energii elektrycznej nad Wis w porwnaniu z krajami ssiednimi. Dziki temu, jak wyliczy Carbon Tracker, polska energetyka wglowa jest jedn z nielicznych w Europie, ktre nie przynosz strat.

Adobe Stock

Mapa rentownoci produkcji energii z wgla dobrze pokrywa si z rozkadem cen prdu na europejskich rynkach: elektrownie wglowe s rentowne jedynie w warunkach wysokich cen energii wyjania Aleksander niegocki z WiseEuropa. To jednak przejciowy stan, nie do utrzymania na dusz met. Wysokie koszty energetyki wglowej zachcaj do inwestycji w dywersyfikacj sektora, na czym zyskaj odbiorcy energii, a strac ci producenci, ktrzy bd najwolniej zmienia swj miks energetyczny dodaje.

Jak podaje Polska Grupa Energetyczna, w 2019 r. rednie hurtowe ceny energii elektrycznej w krajach ociennych spaday o 1215 proc., podczas gdy w Polsce wzrosy o 3 proc.rednia stawka nad Wis wyniosa wic 230 z za megawatogodzin i bya najwysza w tej czci Europy. Jako przyczyn PGE wskazuje wanie rnice w cenach wgla pomidzy krajami.

Mimo relatywnie drogiego wgla energetycznego na polskim rynku najwikszy krajowy producent tego surowca Polska Grupa Grnicza walczy dzi o przetrwanie. Pograj j wysokie koszty wydobycia, w tym tegoroczne podwyki wynagrodze dla grnikw, a take pitrzce si zapasy wgla spowodowane zmniejszonym popytem. PGG informuje, e zanotowaa spadek zamwie ze strony energetyki zawodowej a o 20 proc.

Football news:

Leonardo Bonucci: Ronaldo is a super athlete. He is a champion from all points of view
The Coach Of Sociedad: Ødegaard is a top – player. It will be better for him to stay with us for another season
Ronald Koeman: Everyone knows that my dream is to train Barca
Robbie Fowler: Werner is not good enough for Liverpool
🏡Perfect Cavani quarantine: feeds calves and mows grass
Chelsea has a verbal agreement with Werner. The documents are almost ready
Bonucci on the move to Milan: It wasn't useless. I have become a better person