Poland

Koronawirus: czy wolno korzystać z działek

Nieruchomoci

Fotorzepa, Jerzy Dudek

Czy wolno korzysta z dziaek w rodzinnych ogrodach dziakowych, skoro nie wolno spacerowa np. po lesie? Zdania s podzielone.

Rzd zakaza wychodzenia z domu z wyjtkiem wyj do pracy, sklepu, apteki, lekarza czy w celu wyprowadzenia psa. Okazuje si, e nie tylko. Prawie milion dziakowcw razem ze swoimi rodzinami moe korzysta z rodzinnych ogrodw dziakowych (ROD), chocia zdarza si, e policja chce z tego powodu kara mandatem. Zdaniem Polskiego Zwizku Dziakowcw (PZD) nie ma do tego prawa.

Nie wszyscy jednak tak uwaaj.

Tre obowizujcych przepisw uzasadnia wniosek, e nie ma zakazu korzystania z dziaek pooonych na terenie rodzinnych ogrodw dziakowych. Nie widniej one, tak jak parki czy bulwary, na licie miejsc objtych zakazem wstpu, zawartej w rozporzdzeniu Rady Ministrw z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia okrelonych ogranicze, nakazw i zakazw w zwizku z wystpieniem stanu epidemii. Potwierdzaj to zreszt wystpienia przedstawicieli rzdu. Z tego powodu prby wrczania mandatw przez policj dziakowcom uwaam za bezpodstawne mwi Bartosz Piech, radca prawny z Polskiego Zwizku Dziakowcw.

Wedug niego specyficzne rozwizania prawne obowizujce w ROD, gdzie poszczeglne obszary (dziaki) maj indywidualnych, prywatnych" dzierawcw, wykluczaj te moliwo zakwalifikowania rodzinnych ogrodw dziakowych jako terenw zieleni penicych funkcje publiczne w rozumieniu rozporzdzenia Rady Ministrw zakazujcego spacerw po parkach.

Jeeli chodzi o kwesti dotarcia do dziaki, to wspomniane rozporzdzenie przewiduje, e wolno si przemieszcza jedynie w celu zaspokajania niezbdnych potrzeb zwizanych z biecymi sprawami ycia codziennego. Wbrew niektrym pogldom nie oznacza to jednak tylko wyjcia do pracy czy sklepu. Konieczno zachowania pieczy nad majtkiem prywatnym, ktry dziakowiec ma na dziace, czy te prowadzenie upraw zaspokajajcych potrzeby jego rodziny rwnie wydaje si mieci w kategorii spraw, do ktrej odwouje si rozporzdzenie twierdzi mec. Bartosz Piech.

Zdaniem PZD moliwo korzystania z dziaki nie oznacza, e na terenie ogrodw mona organizowa spotkania towarzyskie. Nie s one dozwolone. Obecnie w ROD mog przebywa tylko dziakowcy i ich najblisza rodzina. Dziakowcy sami rozumiej, e z powodu epidemii konieczne s obostrzenia. Dlatego PZD zamkn ogrody dla osb spoza grona dziakowcw i ich rodzin. Ponadto wyczy z uytkowania tereny wsplne, takie jak place zabaw czy wietlice, by zminimalizowa ryzyko zaistnienia bezporednich kontaktw z osobami spoza rodziny wyjania mec. Piech.

PZD apeluje do dziakowcw o ograniczenie do minimum aktywnoci na terenie ROD i zachowanie szczeglnej ostronoci, rwnie poprzez powstrzymanie si od kontaktw z ssiadami.

PZD sugeruje rwnie, aby pomimo przysugujcych im praw dziakowcy maksymalnie ograniczyli wizyty na dziakach.

Nie wszyscy prawnicy tak jednak uwaaj. Wielu interpretuje przepisy zakazu zupenie inaczej.

Ogranicze swobd obywatelskich nie mona interpretowa rozszerzajco. Obowizujce przepisy nie zakazuj przebywania na terenie ogrodw dziakowych, ale istotnie ograniczaj prawo przemieszczania si tumaczy Stefan Jacyno, adwokat i wsplnik w Kancelarii Prawnej Wardyski i Wsplnicy.

Dzi mona wychodzi z domu tylko w istotnych sprawach yciowych. Czy wizyta na dziace do tego rodzaju spraw naley? Jeeli chodzi tylko o przekopanie grzdki, podlanie kwiatw czy zwyk rekreacj, to szczerze w to wtpi. Dziakowiec musi mie naprawd istotny powd, by pojecha na dziak, inaczej narusza zakaz przemieszczania si podkrela mec. Stefan Jacyno.

Podobnie uwaa Rafa Dbowski, adwokat specjalizujcy si w prawie nieruchomoci.

Zakaz przemieszczania si wprowadzono po to, by wirus nie rozprzestrzenia si. Dla naszego dobra oraz dobra innych mamy przebywa w jednym miejscu, a wychodzi z domu tylko, gdy jest to konieczne. Jeeli bdziemy mnoy wyjtki od tego zakazu, to stanie si on zwyczajnie iluzoryczny. Nie uda si osign celu, jakim jest ograniczenie rozprzestrzeniania si koronawirusa. Czy wyjazd na dziak powinien by takim wyjtkiem? Szczerze wtpi mwi Rafa Dbowski.

Jestem w stanie zrozumie, e ko ma drugi dom za miastem i dla bezpieczestwa swojego oraz rodziny chce wyjecha z miasta i na duej tam zamieszka. Ale dziaka w rodzinnym ogrodzie zazwyczaj do tego celu nie suy uwaa mec. Rafa Dbowski.

Zapytana policja potwierdza, e kontroluje dziaki w ROD.

Dziaki na terenie ogrodw nie s objte zakazem przebywania mwi Dariusz witczak z Wojewdzkiej Komendy Policji w Opolu. Nie oznacza to jednak, e rodzinne ogrody mog by wykorzystywane do omijania przepisw i mona w nich organizowa np. imprezy, spotkania przy grillu czy te w zastpstwie parku traktowa jako miejsce do spacerowania.

Z tych powodw patrolujemy dziaki, sprawdzamy, kto na nich przebywa, czy s to dziakowcy czy osoby postronne. Do tej pory nie zdarzyo si jeszcze by doszo do ukarania mandatem przyznaje Dariusz witczak.

Football news:

Alexey Sorokin on Russia's desire to host the Champions League playoffs: We would have done everything in the best possible way, but I don't know anything
Yuran can leave Khimki, Kalinichenko and Filimonov-enter the coaching staff, Zinin-become a sports Director
Manchester United denied that Lingard had discussed a move to Milan with Smalling and young
Bayern will not sell Alaba this summer, Tiago can leave for 60-80 million euros
Sky Sports will pay the Premier League clubs all the money for broadcasts in this and next seasons. The deduction of 170 million pounds was moved to the season-21/22
Havertz does not want to move to Bayern this summer. He chooses between Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United and Chelsea
Atalanta bought Pashalic from Chelsea for 15 million euros (Nikolo Skira)