Poland

Koronawirus a RODO: co z prywatnością podczas epidemii

Adobe Stock

Globalna epidemia moe stanowi uzasadnienie dla zbierania pewnych danych osobowych, w tym danych, ktrych zbieranie jest co do zasady wyczone - uwaa dr Joanna Uchaska, radca prawny z kancelarii Chaas i Wsplnicy.

Czytelnik "Rzeczpospolitej" zwrci uwag na problem dotyczcy kwestii RODO w kontekcie dziaa ochronnych przed koronawirusem.

Jak wyjania w mailu do naszej redakcji, na lotnisku Chopina w Warszawie pasaerowie zobligowani s do wypenienia tzw. Karty Lokalizacji Pasaera. - Niestety, Karta ta nie spenia wymogw art. 13 RODO - nie zawiera np. informacji o tym, jak dugo dane s przetwarzane, kto jest ich administratorem ani komu mog zosta przekazane. Takich informacji nie udziela rwnie personel pobierajcy karty, ktry twierdzi, e ich wypenienie jest obowizkowe, a w razie odmowy wypenienia - gro odmow wypuszczenia z samolotu (wszystko odbywa si w bardzo nieprzyjemnej atmosferze) - opisuje nasz Czytelnik.

Jego zdaniem takie dziaanie stoi w sprzecznoci z przepisami prawa. - Oczywicie, rozumiem, e sprawa koronowirusa jest spraw niezwykle wan, lecz ochrona przed wirusem nie mona odbywa si z takim naruszeniem przepisw prawa (zwaszcza e pobierane s dane szczeglnie wraliwe). Przecie nic nie stoi na przeszkodzie, aby pasaerom przekaza klauzul informacyjn zgodnie z RODO - zauwaa.

O komentarz do poruszonego problemu zwrcilimy si do ekspertw zajmujcych si ochron danych osobowych.

- Ochrona zdrowia publicznego nie moe narusza prawa do prywatnoci. Jednak naley zauway, e sytuacje szczeglnego zagroenia dla zdrowia, ycia ludzkiego czy bezpieczestwa pastwa mog by uzasadnieniem, dopuszczalnym take przez prawo unijne, do ograniczenia wspomnianego prawa, ale pod warunkiem przyjcia rodkw adekwatnych i niezbdnych. Globalna epidemia moe stanowi uzasadnienie dla zbierania pewnych danych osobowych, w tym danych, ktrych zbieranie jest co do zasady wyczone - danych szczeglnych. Ich zbieranie jest uzasadnione tylko w wyjtkowych sytuacjach, kiedy wymaga tego konkretny, uzasadniony cel. Nie zmienia to jednak faktu, e w sytuacji nadzwyczajnej, nadal musz istnie gwarancje ochrony tyche danych. Z uwagi na ich wraliwy charakter, tym bardziej powinno przyjmowa si szczeglne rodki i zabezpieczenia. Sytuacja szczeglna nie powinna by uzasadnieniem dla zbierania danych w sposb nadmierny i nieuzasadniony. Wany jest take czas przechowywania tyche danych, po ktrym powinny one by niszczone. Tutaj administrator powinien zadecydowa, czy adekwatnym i koniecznym jest przetwarzanie danych do czasu ustania alertu WHO, czy np. czasu ujawnienia si choroby u konkretnego pacjenta komentuje dr Joanna Uchaska, radca prawny, partner w kancelarii Chaas i Wsplnicy.

- Masowe pobieranie danych osobowych pasaerw, czonkw ich rodzin czy osb upowanionych do kontaktw moe budzi wtpliwo w zakresie adekwatnoci dziaania do zagroenia. Transport lotniczy to nie jedyna moliwo przeniesienia choroby. Okrelony w kartach lokalizacji pasaera zakres danych osobowych jest rzeczywicie do szeroki. Powstaje zatem pytanie, jak pobrane dane osobowe pasaerw zostan w odpowiedni sposb zabezpieczone i czy zostan wykorzystane wycznie dla celw zwizanych z wykonaniem obowizkw dot. zwalczania zakae i chorb dodaje Andrzej Wilk, radca prawny w kancelarii Chaas i Wsplnicy.