Poland

Korea Płd.: Test wykazał zakażenie koronawirusem u kota

Shutterstock

Jeden z trzech kotów przetestowanych na COVID-19 po tym, jak ich w³aœcicielki - matka i córka - okaza³y siê zaka¿one koronawirusem, uzyska³ pozytywny wynik testu - informuje Koreañska Agencja ds. Kontroli i Prewencji Chorób (KDCA).

Pozytywny wynik testu na COVID-19 u kota uzyskano 21 stycznia.

Testy u pozosta³ych dwóch kotów da³y wynik negatywny.

KDCA podkreœla, ¿e jak dot¹d nie ma doniesieñ o zaka¿eniach ludzi przez zainfekowane wirusem zwierzêta. Dotychczas wszystkie takie przypadki to zaka¿enia zwierz¹t przez ludzi.

O pierwszym przypadku zaka¿enia zwierzêcia koronawirusem SARS-CoV-2 w Korei Po³udniowej poinformowa³ premier kraju, Chung Sye-kyun.

Koty przebywa³y wraz ze swoimi w³aœcicielkami w kompleksie religijnym w mieœcie Jinju, w którym zidentyfikowano ognisko koronawirusa.

Przypadki zaka¿enia zwierz¹t domowych koronawirusem wykryto wczeœniej w Japonii, Hong Kongu i Brazylii.

Na œwiecie wykrywano te¿ zaka¿enia koronawirusem zwierz¹t w zoo - w tym m.in. lwów, tygrysów i goryli.

Zaka¿enia koronawirusem wykrywano te¿ u norek hodowanych na futra na fermach.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7