Poland

Kontratak Izby Dyscyplinarnej

AdobeStock

Izba Pracy Sdu Najwyszego nie moga kierowa pyta prejudycjalnych do TSUE, a jego werdykt nie wie to kluczowe stwierdzenie najnowszego orzeczenia SN.

Wyda je wikszoci gosw trzyosobowy skad tej Izby Dyscyplinarnej pod przewodnictwem sdziego SN Jana Majchrowskiego.

Skad ten rozpatrywa spraw dyscyplinarn prokuratora W. z Ostrowca w., wobec ktrego w grudniu ubr. Sd Najwyszy uchyli immunitet i zawiesi w czynnociach subowych na wniosek prokuratury dotyczcy nieprawidowoci w owiadczeniach majtkowych. Teraz prokurator domaga si jej wznowienia, jako podstaw wskaza wyrok TSUE z 19 listopada 2019 r., w sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18, w efekcie ktrego zapada gona uchwaa trzech poczonych starych" izb SN, w ktrej uznano, e Izba Dyscyplinarna nie ma przymiotu sdu, a wyroki wydawane z udziaem nowych sdziw mog by kwestionowane ze wzgldu na brak ich niezawisoci.

Skad orzekajcy ID nie uwzgldni wniosku, wskazujc, e wyrok TSUE dotyczy wycznie orzekania przez Izb Dyscyplinarn w sprawach przejcia w stan spoczynku sdziw SN, a nie co do zezwolenia na pocignicie do odpowiedzialnoci karnej lub tymczasowe aresztowanie prokuratorw. Wyrok TSUE nie moe by uznany za obowizujcy na gruncie polskiego porzdku prawnego, gdy we wszystkich sprawach przed Izb Pracy i Ubezpiecze Spoecznych SN, w ktrych doszo do zadania TSUE pyta, skady sdziowskie byy sprzeczne z prawem. Zgodnie bowiem z art. 79 ustawy o Sdzie Najwyszym sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpiecze spoecznych dotyczce sdziw SN oraz przeniesienia sdziego SN w stan spoczynku rozpoznaj sdziowie Izby Dyscyplinarnej. Wicej, zdaniem sdziw ID trzy skady Izby Pracy orzekay w sprawie pyta prejudycjalnych w warunkach ograniczajcych ich bezstronno i niezaleno sdu, gdy wtedy prowadzona bya w Izbie Pracy rwnolegle sprawa tego samego rodzaju z odwoania Jzefa Iwulskiego, jej prezesa, przeoonego wszystkich sdziw tej izby. Skady formuujce pytania do TSUE nie byy zatem sdem niezawisym w rozumieniu wskazanego orzecznictwa TSUE, a wadliwoci obsadzenia skadw orzekajcych skutkuje niewanoci postpowania, wic wyrok TSUE nie moe mie mocy obowizujcej.

A co sdzi o uzasadnieniu prof. Marcin Matczak, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego, z kancelarii Domaski, Zakrzewski, Palinka: Fakt, e Jan Majchrowski i jego wsporzekajcy z Izby Dyscyplinarnej wykonuj czynnoci sdziowskie amie porzdek prawny Polski i Unii, bo s oni zwizani wyrokiem TSUE. Poza tym jest to rozstrzygnicie w ich wasnej sprawie i jest wyrazem tzw. lustrzanej pseudosprawiedliwoci: jeli oni (starzy sdziowie) kwestionuj ich status, to ci nie broni swego statusu, ale kwestionuj status i bezstronno starych sdziw.

Sygnatura akt: II DO 52/20

Football news:

Pep on the criticism: Defeat is becoming a disaster these days because of social media. Sometimes the opponent is better than us, this is life
FIFA about Bartomeu's words about the European super League: we do not know about any agreement
Brother, don't give up on him. He's playing against us. Benzema asked Mendy not to give the ball to Vinicius at half-time of the match with Borussia
In 2010, Pirlo negotiated with Barca. The main playmaker of the generation was ready to go to Pep even in the rotation
Chugainov about Loko in the Champions League: there are Chances to get out of the group. The team looks confident and worthy
Bayern and Alaba failed to agree a new contract for the third time
Atalanta and Ajax showed smart football: a lot of traps and subtle changes on the move