Poland

Konsulat we Włoszech ostrzega Polaków przed wirusem

Polski konsulat w Mediolanie wyda specjalny komunikat w zwizku z coraz czstszymi przypadkami zakae koronawirusem w pnocnych Woszech.

W zwizku z sytuacj epidemiologiczn w pnocnych Woszech Konsulat Generalny w Mediolanie zaleci Polakom tam bdcym unikanie przebywania w miejscach publicznych, a zwaszcza w wikszych skupiskach ludzi.

Konsulat informuje te, e osoby, u ktrych wystpi objawy grypopodobne, typu gorczka, kaszel, trudnoci z oddychaniem, powinny skontaktowa si z infolini Lombardia per Coronavirus: 800 894 545, albo Veneto per Coronavirus: 800 462 340.

Wszystkim, ktrzy znaleli si w regionie Lombardii, w prowincji Lodi oraz w Wenecji, konsulat radzi take szczegln dbao o higien i zapoznanie si z broszur informacyjn Instituto Superiore di Sanita. Polacy przebywajcy na terenie Woch proszeni s take o zarejestrowanie si w systemie Odyseusz. zuz