Poland

Kolejny dobry rok dla hipotek

Wedug Zwizku Bankw Polskich sprzeda kredytw mieszkaniowych moe w tym roku wzrosn do 65 mld z.

- Myl, e poziom 65 mld z jest moliwy do osignicia w tym roku. Niektrzy analitycy mwi nawet o 70 mld z mwi Jacek Furga, przewodniczcy Komitetu ds. Finansowania Nieruchomoci Mieszkaniowych dziaajcego przy Zwizku Bankw Polskich.

Byby to umiarkowany, bo 4-proc. wzrost. W 2019 r. warto nowych kredytw hipotecznych urosa a o ponad 16 proc., do 62,6 mld z, za liczba zawartych umw kredytowych o 6 proc., do przeszo 225 tys. umw - wynika z raportu AMRON-SARFIN. Wyniki te w ujciu ilociowym byy najlepsze od 2010 r., natomiast w wartociowym uzyskano najlepszy wynik w historii.

Nieco inne dane, ale rwnie pokazujce spory wzrost, przedstawio w styczniu Biuro Informacji Kredytowej. Analitycy BIK prognozuj, e sprzeda nowych kredytw mieszkaniowych w tym roku moe sign powyej 70 mld z, oznaczaoby to wzrost o okoo 10 proc. Byby to rekordowy wynik, bo do tej pory maksimum wedug metodologii BIK obejmujcej szerszy zakres kredytw mieszkaniowych - zostao osignite w 2008 r., gdy udzielono ich za 68 mld z. Z danych BIK wynika, e w 2019 r. sprzeda urosa o 14,9 proc., do 65 mld z. Nowych umw przybyo o 4 proc., do 238,3 tys.

Zdaniem Furgi w tym roku mieszkania nadal bd droay, bo popyt na nie bdzie spory. - Na pewno bdzie kontynuacja wzrostu cen mieszka, cho tempo wzrostu bdzie spadao dodaje. ZBP szacuje luk mieszkaniow w Polsce na ponad 3 mln lokali, aby zaspokoi potrzeby mieszkaniowe na potrzebie rednim w Europie. Popyt na mieszkania wspiera bd take zakupy inwestycyjne, cz Polakw traktuje mieszkania take jako sposb na ochron oszczdnoci przed inflacj. Pozytywnie wpywa bd take niskie stopy procentowe i rosnce wynagrodzenia Polakw, co przekada si bdzie na nadal du zdolno kredytow.

Hamulcem mog okaza si istotne braki zasobw gruntowych, ktre przeo si na spadek liczby ofert deweloperw i ewentualne zmiany w polityce kredytowej wynikajce z prawdopodobnej zmiany cyklu kredytowego, ktre spowoduj zmniejszenie dostpnoci i wzrost ceny kredytu. rdem ryzyka moe by rwnie wysoka koncentracja na rynku kredytw mieszkaniowych, bo okoo 75 proc. sprzeday kredytw hipotecznych naley do piciu najwikszych bankw, co sprawia, e zmiana polityki kredytowej w jednym z nich moe wpyn na ograniczenie poday. Jednak to ryzyko bdzie malejce, gdy inne banki - do tej pory do pasywne teraz zaczynaj aktywniej sprzedawa hipoteki. - O ile nie bdziemy mie w najbliszych miesicach do czynienia z dynamicznymi zmianami politycznymi, w tym regulacyjnymi i gospodarczymi w otoczeniu rynku mieszkaniowego, sytuacj na rynku ksztatowa bdzie przede wszystkim spowolnienie gospodarcze, wpywajce stopniowo i w duszej perspektywie na wyhamowanie popytu na mieszkania dodaje Furga.