Poland

KO utrzymuje się blisko PiS. Traci partia Hołowni

Gdyby wybory parlamentarne odby³ siê w najbli¿sz¹ niedzielê, na Prawo i Sprawiedliwoœæ zag³osowa³oby 27 proc. ankietowanych. Dwa punkty procentowe mniej zdoby³a Koalicja Obywatelska - wynika z sonda¿u Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24.

W porównaniu z sonda¿em przeprowadzonym w paŸdzierniku, Prawo i Sprawiedliwoœæ oraz Koalicja Obywatelska poprawi³y swoje notowania o 1 pkt proc.

Straci³a Polska 2050 Szymona Ho³owni. Partia z 14 proc. poparcia zajmuje trzecie miejsce w badaniu, jednak straci³a 4 pkt. wzglêdem paŸdziernikowego badania.

Na czwartym miejscu znalaz³a siê Lewica, na któr¹ zag³osowa³o 8 proc. respondentów (bez zmian).

O 1 pkt proc. spad³o poparcie dla Konfederacji. Wynosi obecnie 7 proc.

Poza Sejmem znalaz³aby siê Koalicja Polska (PSL - Kukiz'15), która zdoby³a 4 proc. g³osów (wzrost o 1 pkt proc.)

Sonda¿ telefoniczny dla "Faktów" TVN i TVN24 zosta³ zrealizowany przez Kantar w dniach 20-23 listopada 2020 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1003 pe³noletnich osób.

Football news:

Neymar: Thank God for the charisma. I have a gift to be different from the rest
Wayne Rooney: It's time to lead the younger generation. I had a great career
Lineker on Rooney: One of our greatest players. England would have won Euro 2004 had he not been injured
Chelsea will give Drinkwater the third rent - Kasimpasa. He has not played since February
Neymar: I became an icon and idol in football. Courage is my main advantage
Ole Gunnar Solskjaer: Liverpool want to beat everyone. Manchester United knows that they can beat anyone
Messi missed today's Barca training session