Poland

KNF nie odwoła kuratora Idea Banku

Komisja Nadzoru Finansowego jednogonie odmwia wszczcia postpowania w sprawie odwoania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z funkcji kuratora Idea Banku.

Wniosek o odwoanie BFG z funkcji swojego kuratora Idea Bank zoy do KNF na pocztku wrzenia. Majcy problemy kapitaowe bank Leszka Czarneckiego argumentowa, e BFG nie realizuje celu, dla ktrego zosta powoany na kuratora, gdy nie podejmuje aktywnoci sucej poprawie sytuacji banku, ani te nie wspiera organw banku na etapie opracowania czy wdraania dziaa naprawczych". Zatarg powsta po tym, gdy BFG nie zgodzi si na sprzeda przez Idea Bank czci akcji spki zalenej Idea Money. Transakcja ta miaa podbi wspczynniki kapitaowe banku.

KNF przypomina, e ustanowia kuratora Idea Banku 15 maja 2019 r. i powierzya penienie tej funkcji BFG. A do teraz bank nie protestowa. W pimie z pocztku wrzenia o odwoanie kuratora wnis rwnie o zmian podmiotu wykonujcego te funkcj na wypadek, gdyby KNF uznaa stosowanie rodka nadzoru w postaci ustanowienia kuratora dalej za zasadne.

Kwestia ustanawiania i odwoywania kuratora banku regulowana jest przez Prawo bankowe. Z charakteru przepisw regulujcych stosowanie rodkw nadzorczych Komisji wynika, e wykorzystywanie rodka nadzorczego w formie ustanowienia kuratora moe odbywa si wycznie z urzdu. Jest to naturalny element zachowania autonomii Komisji w sferze wykonywania jej zada nadzorczych. Zoenie zatem wniosku o wszczcie postpowania w przedmiocie odwoania kuratora przez podmiot, ktry nie jest legitymowany ustawowo do tej czynnoci, nie moe skutkowa wszczciem postpowania administracyjnego" czytamy w dzisiejszym komunikacie KNF.

Nadzr przypomina take i zwraca uwag na stanowisko UKNF z dnia 4 wrzenia 2020 r., dotyczce w szczeglnoci dziaa komunikacyjnych i medialnych zwizanych ze zoeniem przez bank wniosku o odwoanie kuratora. UKNF oceni wtedy dziaania banku jako prb wywierania presji na pastwowe organy nadzorcze. Skierowanie do KNF przez Idea Bank wniosku o odwoanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) z funkcji kuratora oraz jego upublicznienie odbieramy jako form wywierania niedopuszczalnej, publicznej presji i nacisku na organ nadzoru realizujcy ustawowe zadania, jakimi jest dbao ostabilno polskiego systemu finansowego, w tym sektora bankowego oraz dbao obezpieczestwo rodkw klientw zgromadzonych w bankach, a take na kuratora Idea Banku, powoanego przez organ nadzoru zgodnie z przepisami prawa. Takie dziaanie Banku jest nieakceptowalne i musi spotka si ze stanowczym sprzeciwem" poda UKNF dzie po zoeniu wniosku przez Idea Bank w sprawie odwoania kuratora.

Football news:

Hans-Dieter flick: I Hope Alaba will sign a contract with Bayern. Our club is one of the best in the world
Diego Maradona: Messi gave Barca everything, brought them to the top. He was not treated the way he deserved
Federico Chiesa: I hope to leave my mark in Juve. We will achieve great results
The Coach Of Benfica: I don't want us to look like the current Barcelona, it has nothing
Guardiola on returning to Barca: I'm happy at Manchester City. I hope to stay here
Fabinho will not play with West ham due to injury
Ronald Koeman: Maradona was the best in his time. Now the best Messi