Poland

Klienci skarżą się na banki, które nie zwracają prowizji

Adobe Stock

Rzecznik Finansowy notuje rekordowy napyw wnioskw o postpowanie interwencyjne od osb, ktre przed terminem spaciy kredyty konsumenckie.

Klienci ci domagaj si zwrotu czci kosztw, w tym prowizji i opat przygotowawczych, proporcjonalnie do okresu wczeniejszej spaty. W I proczu 2020 r. Rzecznik otrzyma 2277 wnioskw o interwencj zwizan z niewaciwym rozliczeniem przez kredytodawcw przedterminowo spaconych kredytw konsumenckich. To ponad dwukrotnie wicej ni w caym 2019 r., kiedy to klienci wystpili do Rzecznika Finansowego 1083 razy z wnioskiem w tego typu sprawach. Do dnia 29 lipca 2020 r. ponad 40 procent wszystkich skierowanych do Wydziau Klienta Rynku Bankowo-Kapitaowego w tym roku wnioskw o interwencje w sprawach indywidualnych klientw dotyczyo wanie tego zagadnienia.

Nowe skargi to efekt wyroku Trybunau Sprawiedliwoci Unii Europejskiej z 11 wrzenia 2019 r. w sprawie C-383/18 (dalej rwnie jako wyrok TSUE), ktry potwierdzi wczeniejsze stanowisko Rzecznika Finansowego. Problemy zgaszaj klienci, ktrzy spacili kredyt konsumencki przed pierwotnie planowanym terminem, np. w cigu roku, a nie dwch lat. W takiej sytuacji, kredytodawca powinien proporcjonalnie obniy i zwrci wszystkie koszty takiego kredytu, w tym prowizje i opaty przygotowawcze - takie stanowisko zajmowa Rzecznik Finansowy od pocztku.

W tym tygodniu urzd opublikowa swoje stanowisko w sprawie rozlicze przy wczeniejszej spacie kredytu konsumenckiego i oczekuje, e podmioty rynku finansowego dostosuj swoj praktyk do stanu zgodnego z prawem. - Obserwujemy rosnc liczb wnioskw o interwencje Rzecznika Finansowego, w sprawach o rozliczenie prowizji przy wczeniejszej spacie kredytu mwi dr hab. Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy. - Jeli dynamika zanotowana w I proczu 2020 utrzyma si w dalszej czci roku, do koca tego roku bdziemy mieli okoo 5 tys. wnioskw dotyczcych tego problemu. To wskazuje potrzeb podjcia bardziej intensywnych dziaa systemowych w celu rozwizania tych kwestii doda.

- Z analizy skarg napywajcych do nas wynika, e praktyki niektrych kredytodawcw w rozliczeniu prowizji przy wczeniejszej spacie s nieprawidowe. Spodziewamy si w najbliszym czasie zwikszenia liczby spraw, w ktrych kredytobiorcy wstpi na drog postpowania sdowego w tym zakresie. Rzecznik Finansowy bdzie wspiera konsumentw zapowiada Golecki. Jednoczenie zapewnia, e osoby, ktrych kredyty zostay rozliczone niezgodnie z przepisami i unijnym orzecznictwem, mog wystpowa do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie postpowania interwencyjnego. Jeli w jego wyniku podmiot nie zmieni zdania i klient wystpi na drog sdow, bdzie mg uzyska od Rzecznika Finansowego wsparcie w postaci tzw. istotnego pogldu.

Ze skarg, ktre trafiaj do Rzecznika Finansowego wynika, e niektre podmioty wyprowadziy szczeglne i niejasne zasady rozlicze. Przykadowo - uznaj, e proporcjonalny zwrot prowizji jest naleny konsumentowi tylko w przypadku umw zawartych po 11 wrzenia 2019 r., czyli po dniu ogoszenia wyroku TSUE. Niektre z podmiotw przyjy praktyk, e co do zasady uwzgldniaj roszczenia konsumentw dotyczce zwrotu czci prowizji, ale tylko dla umw, ktre zostay zawarte po 16 maja 2016 r. (wydanie wsplnego stanowiska przez Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK).

Zdaniem Rzecznika, stosowane przez niektre podmioty rynku finansowego praktyki mog narusza zbiorowe interesy konsumentw w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentw. Praktyki takie podlegaj ocenie UOKiK, ktry moe wyda decyzj uznajc tak praktyk za naruszajc zbiorowy interes konsumentw z dalszymi konsekwencjami.

Football news:

Chris Waddle: I Don't see Manchester City Winning the Premier League this season
Lewandowski and Kuizans laughed at rumors of a conflict in training
Kevin-Prince Boateng signed a contract with Monza Berlusconi until the end of the season
Ex-Manchester United player Raphael: van Gaal is one of the worst people I've worked with. I was told that he doesn't like Brazilians
Rebic dislocated his elbow and may miss several Milan matches
Manchester United will work on Sancho's transfer until the transfer window closes
Frank Lampard: Must stand up for the Cap. I'm not going to say that he spent his last game for Chelsea