Poland

Klienci Banku Millennium z różnymi warunkami ugód

Banki

Adobe Stock

Bank nie ujawnia, jakie propozycje porozumie przedstawia frankowiczom. Zapewnia, e jest otwarty.

Millennium, ktry ma 60 tys. klientw z hipotekami frankowymi, odpowiada, e w marcu i kwietniu tego roku rozesa do wszystkich swych klientw majcych hipoteki frankowe tradycyjn poczt list, w ktrym zaprosi ich do indywidualnego negocjowania warunkw" przewalutowania i cakowitej spaty tych kredytw (bazowa propozycja zawieraa przeliczenie po mao atrakcyjnym dla klientw rednim kursie NBP). Listy zapraszajce do rozmw wysyalimy rwnie w przeszoci. Obecnie prowadzone rozmowy s m.in. wynikiem tej korespondencji. Cz klientw odezwaa si do banku w tej sprawie mwi Iwona Jarzbska, rzeczniczka Banku Millennium. Moe by wic tak, e jeli klienci nie odpowiedzieli na list z wiosny lub nie zaatwiali innej sprawy w banku i nie zostali zapytani o przewalutowanie, nie otrzymali propozycji.

Inny problem to bardzo zrnicowane warunki propozycji. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, e niektrym klientom oferowane s mao atrakcyjne warunki, np. przewalutowanie po biecym kursie NBP. Jednak innym wyranie lepsze, bo po kursie CHF/PLN w okolicach nawet 33,2 z (rynkowy to teraz 4,19). W tym drugim przypadku saldo kredytu pozostajcego do spaty zmalaoby wic o 2030 proc. wobec aktualnego, dodatkowo bank proponuje obnienie mary, wic miesiczna rata byaby nisza w przypadku redniej wielkoci kredytu o parset zotych ni do tej pory. Bank nie wyjania, jaki jest klucz doboru warunkw. Zaznacza, e propozycje s przygotowane dla kadego klienta indywidualnie. Deklaruje, e oferujc ugod, nie robi rozrnienia, czy klient jest w sporze sdowym, czy nie. Nie odpowiada jednak wprost, czy lepsze warunki oferowane s klientom bdcym w sporze sdowym lub niespacajcym albo tym o najwikszym prawdopodobiestwie wystpienia na drog sdow lub tym, ktrzy maj kredyt zacignity przy najniszym kursie CHF/PLN, np. w okolicach 2 (jego przewalutowanie oznaczaoby wiksz strat banku w razie uniewanienia umowy). Przeciw Millennium toczy si 3,7 tys. procesw sdowych w indywidualnych sprawach frankowych i pozew zbiorowy dotyczcy 3,3 tys. umw.

Zdaniem Andrzeja Powiery, analityka DM Citi Handlowego, oferta przewalutowania po kursie w okolicach 33,2 z mogaby by atrakcyjna dla tych, ktrzy nie chc i do sdu, i nieatrakcyjna dla tych, ktrzy ju poszli lub s tego bliscy. Trudno jednak jednoznacznie odpowiedzie na to pytanie, bo sytuacja klientw i ich kredytw jest zrnicowana, kieruj nimi rne motywy. Klienci musz wzi pod uwag, e kancelarie frankowe pobieraj spor opat w postaci procentu od wygranej sprawy, a postpowanie sdowe jest czasochonne zaznacza Powiera.

Jego zdaniem banki prawdopodobnie oferowa bd klientom ugody dajce mniejsz korzy, ni gdyby uzyskali dziki wygranej w sdzie, bo oszczdzaj im kosztw prawnikw mogcych siga nawet jednej trzeciej od wygranej. Ugoda to mniejsze koszty prawne ponoszone take przez bank, te oszczdnoci tworz miejsce na zawarcie ugody. Banki mog potencjalnie mie te inn motywacj do zawierania ugd: jeli bd to robi, zmale moe presja na wzrost rezerw na sprawy sdowe dodaje. Wyjania, e ich wysoko zaley od szacunku trzech gwnych czynnikw: ilu klientw pjdzie do sdu, jakie jest prawdopodobiestwo przegrania sprawy przez bank oraz co taka przegrana finansowo oznacza dla banku. Wicej ugd to korzystniejsza dla banku statystyka wyrokw i potencjalnie mniej nowych spraw, wic mogaby zmale presja na wzrost rezerw. Pytanie, w jakim stopniu zawizane ju rezerwy uwzgldniaj koszty przyszych ugd. Gwny problem polega na tym, jakie warunki zaoferowa klientom: jeli bd zbyt dobre, zachc do skadania reklamacji i drogi sdowej take tych, ktrzy tego nie planowali.

Football news:

Highlight of the month: the Rangers forward scored from 50 meters (the farthest goal in the history of the Europa League). Gerrard says he's never seen anything more beautiful 😍
Mourinho on 3:0 with LASK: Difficult opponent, but Tottenham played so that the victory seemed easy
Stefano Pioli: Milan is not an ordinary team. He plays with less dedication after the Derby
Barca players - report on salary cuts: We are not going to put up with the violation of our rights by the club
Milan are 21 games unbeaten in all competitions. Next game - with Roma
A year ago, a forest was planted at the rival CSKA stadium. The author paid attention to the felling of trees
Conceisau about the refereeing of the game with Manchester City: I Apologize to the Portuguese referees after what I saw here