Poland

Katolicki ksiądz trafił do aresztu za krytykę Łukaszenki

ks. Wiaczas³au Barok

www.svaboda.org

- Nadszed³ nasz armagedon - mówi³ w najnowszym wydaniu "Plusa Minusa" aresztowany w czwartek ks. Wiaczas³au Barok.

- Nadchodz¹ wielkie zmiany, które przebuduj¹ znaczn¹ czêœæ œwiata. Na Bia³orusi ju¿ trwaj¹, zaczê³y siê w sierpniu. Nadszed³ nasz armagedon, rozpoczê³a siê bitwa ostateczna miêdzy dobrem a z³em. Szatan ju¿ tu jest. Trwa walka o cz³owieka, by wyszed³ z tej bitwy, pozostaj¹c cz³owiekiem – mówi³ „Plusowi Minusowi" ks.  Barok.

Football news:

Pep on 2nd place: City fell behind Liverpool and then won a few matches. Now I'll have a glass of wine
Man City are even closer to reclaiming the Premier League title. Stones about 4:0 with Crystal Palace
Man City won 9 out of 10 matches and conceded 1 goal with a pair of Stones - Dias defenders
Jordan Henderson: If it wasn't for the referee's whistle, Mane would have gone one-on-one. Very strange
Memphis Depay: Me and Auar want to go to one of the top three clubs in the world
Stones scored the 3rd double of his career. One for the 2018 World Cup
Griezmann scored 6 (3+3) points in the last 4 games for Barca