1 października wejdzie w życie obowiązek stosowania nowego jednolitego pliku kontrolnego – wcześniej ogłaszany termin 1 lipca został wydłużony przez tarczę antykryzysową 4.0. Dokument elektroniczny będzie dostępny w dwóch wersjach: JPK_V7M dla podatników obecnie składających deklaracje VAT-7 co miesiąc i JPK_V7K dla tych, którzy wysyłają deklaracje VAT-7K raz na kwartał.

JPK_V7K będzie zawierać:

W praktyce oznacza to, że JPK_V7K scali ze sobą struktury obecnego JPK oraz deklaracji VAT-7K. Podatnik nie będzie musiał generować dwóch plików, składać dwóch podpisów autoryzujących, dokonywać dwóch wysyłek i dwukrotnie oczekiwać na Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Z drugiej strony pewną trudnością może okazać się wypełniania w części ewidencyjnych nowych pól, których nie ma w obecnie przesyłanych JPK. Obowiązkowe będzie wprowadzanie oznaczeń identyfikujących niektóre usługi i towary (tzw. kody GTU), których pełny wykaz znajduje się w rozporządzeniu. Inną nowością będzie obowiązek oznaczania niektórych szczegółowych rodzajów transakcji.

Wraz z wprowadzeniem nowego JPK, nie będzie już możliwe wysyłanie deklaracji VAT-7K w inny sposób niż przez JPK_V7K. Nie zmienią się natomiast zasady składania skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak i pozostałych deklaracji w zakresie VAT (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-14).

JPK_V7K będzie się składać z części ewidencyjnej i części deklaracyjnej. Do 25. dnia każdego miesiąca (jeśli to sobota lub dzień wolny od pracy, termin wydłuża się do kolejnego dnia roboczego) podatnik będzie zobligowany do wypełnienia i wysłania części ewidencyjnej z danymi za poprzedni miesiąc. Cześć deklaracyjną będzie wypełniać tylko raz na trzy miesiące, podając w niej dane za cały miniony kwartał.

Obowiązki podatnika składającego deklaracje VAT kwartalnie ilustruje poniższy przykład: