Poland

Jancelewicz: Idea NZS nie uległa zapomnieniu

- Najbardziej dumny jestem z tego, e idea NZS-u nie ulega zapomnieniu - mwi Jacek Jancelewicz, wspzaoyciel NZS na Uniwersytecie Gdaskim.

Prosz opowiedzie krtk anegdotk zwizan z dziaalnoci w NZS-ie.

Jacek Jancelewicz: Chyba najlepsz anegdot jest historia "Dlaczego w ogle zaoylimy NZS". Kiedy znalelimy si pod bram Stoczni Gdaskiej w sierpniu 1980, brama bya zamknita, a kilku naszych kolegw byo w rodku i wspomagao komitet strajkowy. Mymy koniecznie chcieli si dosta do rodka i wzi udzia w strajku, ale odmawiano nam, mwic, e uczestnikw jest ju wielu. Wtedy wymylilimy sobie, e zaoymy zwizek zawodowy studentw. Bogdan Borusewicz, usyszawszy ten pomys, po prostu nas wymia, w kocu co to za zawd-student! Studentem si bywa, a nie jest. Bylimy tak wkurzeni, e skoro oni nas nie chc, to pies ich trca, zrobimy sobie wasn organizacj i mamy ich w nosie. I tak narodzi si pomys na NZS.

Co pan czuje patrzc na dalsze dziaania organizacji, do ktrej pan nalea?

To jest proste pytanie z bardzo skomplikowan odpowiedzi. Czuj dum - to jest dominujce uczucie. Najbardziej dumny jestem z tego, e idea NZS-u nie ulega zapomnieniu. Pomimo wielu trudnoci i zakrtw organizacja dalej trwa i cieszy si du popularnoci wrd studentw.

Co da panu NZS?

NZS dawa mi rne rzeczy w rnych latach, ale przede wszystkim byo to spenienie. W roku 1980 da mi moliwo przyczenia si do wielkiego ruchu przeciwko komunistom, paszczyzn dziaania i poczucie sensu. Pniej to samo uczucie przeniosem na lata konspiracji, kiedy nie byem ju studentem, ale doradc. Ponownie dao mi to ogromne uczucie spenienia. Dziki temu, kiedy wnuk spyta si mnie "Dziadku, co robie, kiedy inni walczyli z komun?" to odpowiem mu "Ja te walczyem". W pniejszych latach NZS da mi satysfakcj, e mamy godnych nastpcw kontynuujcych t prac.

Dlaczego zdecydowa si pan doczy do NZS-u?

Ja do niczego nie doczaem, ja NZS tworzyem. Braem udzia w pierwszych pracach organizacyjnych. Mymy ten NZS wymylili z kolegami pod stoczni w sierpniu 1980 roku. Bylimy pierwszym komitetem zaoycielskim. Potem, niezalenie od nas powstaway kolejne KZ NZSP, ale jednak zawsze wzorowali si na nas. Na pocztku wrzenia doszo do spotkania u Jacka Czaputowicza, w mieszkaniu przy ulicy Wilczej. Przyszli ludzie z kilku orodkw akademickich, nie wicej ni 10 osb i rozmawialimy tam na temat naszej wsplnej organizacji - ju na samym pocztku ustalilimy, e NZS bdzie jedn federacj organizacji uczelnianych. To tam zostaa rwnie podjta decyzja o zmianie pocztkowej nazwy z NZSP (Niezalene Zrzeszenie Studentw Polskich) na NZS, bo chcielimy stworzy otwart formu, ktra umoliwi wszystkich studentom doczenie do organizacji-bez wzgldu na narodowo czy wyznanie.

Jak wglda pana "typowy dzie" zwizany z dziaalnoci z NZS-ie?

Wariactwo, tak to mona okreli. Na uczelniach w Trjmiecie bardzo szybko zaczy powstawa komitety, ktre lgny do nas, do pierwszego KZ NZSP. Wieczne spotkania, dugie rozmowy o obliczu ideowym organizacji, niekoczce si rozwaania o statucie... oraz zaarte dyskusje na najwaniejszy temat - co mamy robi w sytuacji lat 1980-1981, kiedy dookoa byo przemodelowane pastwo, a my mielimy poczucie, e brakuje tu zwieczenia. Solidarno walczya gwnie o prawa spoeczne, w mniejszym stopniu polityczne, bo pilnowano, eby si nie naraa wadzy. A mymy od pocztku zajmowali si prawami politycznymi, walk o demokracj, zniesieniem cenzury.

Football news:

Ian Wright: it's a Pity Ozil isn't playing, but Arteta's tenacity is admired
Josep Bartomeu: it was Important to start a new era for Barca with Messi. The Interests of the club are above all
Spider-man is a Barcelona fan. Tom Holland photographed in a Catalan t-shirt
Neymar made the world team of 5 players. There is no goalkeeper in it
Zidane on Barca's reaction after Classico: Real Madrid are focused on their goals. I don't mind talking
Pep on winning the Champions League: I will try. I have already answered this question 250 times
Klopp on 2:7 from Villa: the Players reacted as I expected. They struggled and won two games