Poland

Jak rozliczać różnice kursowe

Podatnicy dokonujcy rozlicze w walutach obcych, np. w zwizku ze wspprac z podmiotami zagranicznymi spotykaj si z problematyk rozliczania powstaych w wyniku takich transakcji rnic kursowych.

Zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy o CIT, podatnicy ustalaj rnice kursowe na podstawie art. 15a ustawy o CIT albo zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowoci. Ustawodawca pozostawia zatem w gestii podatnika wybr, z ktrej metody podatkowej" czy rachunkowej", bdzie on korzysta. Co istotne, moliwa jest zmiana raz wybranej metody, jest to jednak ograniczone pewnymi warunkami.

Metoda rachunkowa

W przypadku wyboru metody rachunkowej konieczne jest jej stosowanie przez okres minimum trzech lat podatkowych (od pocztku roku, w ktrym zostaa wybrana), jak rwnie, aby przez czas jej stosowania sprawozdania finansowe podatnika byy badane przez podmioty audytorskie (art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT w zw. z ust. 3 tego artykuu). Podatnik dokonuje wyboru tej metody w zeznaniu rocznym skadanym za pierwszy rok jej stosowania (obecnie rubryka 30 w deklaracji CIT-8).

PRZYKAD

Rok podatkowy spki z o.o. jest tosamy z rokiem kalendarzowym. W 2020 roku podjto de...

Football news:

Miranchuk is able to play in almost any club in the world. Ex-midfielder Loko Drozdov about Atalanta newcomer
Bale on Tottenham start: I'm not completely ready yet. I'm trying to get in shape
Ex-Barca coach Sethien can take over at Palmeiras
Fonseca about 2:1 with young boys: Gave a break to some. Now Roma will focus on Milan
Highlight of the month: the Rangers forward scored from 50 meters (the farthest goal in the history of the Europa League). Gerrard says he's never seen anything more beautiful 😍
Mourinho on 3:0 with LASK: Difficult opponent, but Tottenham played so that the victory seemed easy
Stefano Pioli: Milan is not an ordinary team. He plays with less dedication after the Derby