Poland

Jak frankowicze mogą przyspieszyć swoje procesy z bankami

To od energii sdziw, ale te penomocnikw kredytobiorcw, zaley, czy zwikszona liczba procesw frankowiczw przeduy czas ich rozpatrywania.

Tylko IV kwartale 2019 r. do sdw wpyno ponad 4 tys. nowych spraw frankowych (dane MS). Frankowicze i ich prawnicy nie s jednak zupenie bezbronni.

P roku, a nie dwa lata

Ponadto sdy czsto zgadzaj si na przesuchania wszystkich wiadkw zgaszanych przez bank, nawet jeeli zeznania nie maj znaczenia dla rozstrzygnicia, lub dopuszczaj biegych, chocia spr dotyczy zasady, a nie rachunkw wskazuje adwokat Jacek Czabaski. Gdyby sdy stosoway narzdzia z kodeksu, to typowa sprawa frankowa mogaby trwa nie duej ni sze miesicy w pierwszej instancji.

Obecnie w Warszawie trzeba na to zakada dwa lata, a do tego jeszcze 1,5 roku na rozpraw apelacyjn.

Na przyspieszenie spraw frankowych powinno wpyn ksztatowanie si linii orzeczniczej, zwaszcza SN. Technicznie za wpyw mog mie narzdzia przewidziane w znowelizowanej procedurze cywilnej, np. zeznania wiadkw w formie pisemnej ocenia adwokat Maciej Szymaski.

Sprawy mona by szybciej osdza, gdyby sdy dziaay sprawnie, a niestety czasami celowo zmierzaj do opnienia orzecze, np. zobowizujc strony do sprecyzowania tez dowodowych ju sprecyzowanych. Jeli nie zmieni podejcia do spraw oczywistych, to mog spowolni jeszcze bardziej sprawy frankowe ocenia adwokat Barbara Garlacz.

Frankowicze i ich prawnicy nie s jednak zupenie bezbronni.

Jeeli frankowicz mieszka w orodku, w ktrym sprawy trwaj krcej, np. w Legnicy czy Wocawku, to moe pozwa bank w miejscu zamieszkania i przez to skrci czas trwania sprawy. Moe te przez sformuowanie dania zapaty poniej 75 tys. z skierowa spraw do sdu rejonowego, ale powinien sprawdzi, czy rzeczywicie tam sprawy trwaj krcej ni w sdzie okrgowym wskazuje Mariusz Korpalski, radca prawny.

Kiedy sprawa ju si toczy, to jedynym sposobem na jej przyspieszenie jest skarga na przewleko. Wtedy sdy od razu podejmuj dziaania, ale aby zoy skarg, rzeczywicie musi doj do przewlekoci, czyli zasadniczo miesicy bezczynnoci wskazuje mec. Garlacz.

Razem czy osobno

Mimo kilku lat trwania procesw frankowych nierozstrzygnita jest kwestia, czy wybra si na bank zbiorowo, czyli w postpowaniu grupowym, czy indywidualnie. Zbiorowo jest taniej, ale duej. Indywidualnie droej, ale szybciej i kredytobiorca ma bardziej bezporedni kontakt z penomocnikiem.

Na razie zbiorowe pozwy nie wykazay jakiej nadzwyczajnej sprawnoci, ale mec. Szymaski zdecydowanie optuje za nimi: To bardzo atrakcyjne narzdzie dochodzenia roszcze od nieuczciwych instytucji finansowych i powinno by promowane.

Owszem, po to je uchwalono, ale dobre zamiary to jeszcze nie sukces.