Poland

Islamabad: Za brak maseczki ma grozić areszt

Hindusi wracaj¹cy do Indii z Pakistanu

AFP

W³adze Pakistanu nakaza³y wszystkim przedsiêbiorstwom, w tym restauracjom, salom weselnym i targowiskom, by zamyka³y siê najpóŸniej o 22. To element walki z rosn¹c¹ liczb¹ zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 w tym kraju.

Wiosn¹, przy pierwszej fali epidemii w Pakistanie, w³adze mia³y problem z wyegzekwowaniem przestrzegania obostrzeñ przez Pakistañczyków - wtedy równie¿ spotyka³y siê z oporem wobec obowi¹zkowego noszenia masek.

W Pakistanie wykryto jak dot¹d 311 108 zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 i 6775 zgonów chorych na COVID-19.

Football news:

We want to get to know you better - please complete this questionnaire and tell us what other sports media you read!
Pavel Zanozin: At Utkin and Maslachenko was a bit of a strained relationship. Vasya became the editor-in-chief of NTV-Plus, there was jealousy
Messi, de Jong and Busquets - in Barcelona's bid for the match against Osasuna
Klopp on Wijnaldum: I want him to stay. But nothing has been decided yet, everything is possible
I didn't see the greatness of Maradona at all. But I can't stop thinking about it
Carvajal will miss 4 matches of Real Madrid and plans to return to the Derby with Atletico
Messi always went a lot without the ball. Best of all, this problem was solved Guardiola