Poland

Irańscy komandosi ćwiczą atak. "Trzymamy palec na spuście"

Komandosi i spadochroniarze irañskiej armii rozpoczêli æwiczenia w pobli¿u ujœcia Zatoki Perskiej w ostatnim dniu kadencji Donalda Trumpa w roli prezydenta USA.

Irañska telewizja pañstwowa pokaza³a spadochroniarzy l¹duj¹cych za hipotetycznymi liniami wroga w pobli¿u portu Jask nad Zatok¹ Omañsk¹ i przygotowuj¹cych siê do ataku z u¿yciem wyrzutni rakietowych.

- Obecne gry wojenne pokazuj¹ wrogom, ¿e irañski naród bêdzie broni³ swojej niepodleg³oœci i integralnoœci terytorialnej - oœwiadczy³ dowódca Korpusu Stra¿ników Rewolucji Islamskiej gen. Hossein Salami w rozmowie z pañstwow¹ telewizj¹.

- Trzymamy palec na spuœcie w imieniu narodu - doda³.

Football news:

Schalke have not won 10 matches and are last in the Bundesliga. They have 10 points in 24 games
Monchi apologized to Koeman for calling him a whiner. He also apologized to Messi
A player from the 3rd division of Guatemala was disqualified for 5 years for hitting a referee in the face
Benzema can play with Atletico. He returned to the general group of Real Madrid
Leeds midfielder Diaz: Ronaldinho is my childhood idol. He played with joy and spontaneity
Rivaldo: I would like to see Barca's epic comeback against PSG, but I don't believe it. Winning the Cup will not save the season
Marquinhos: I'm getting more and more excited about Ligue 1. It's not PSG bad, just other teams at a good level